Pagina inhoud

  Verjaring rechtsvorderingen luchtrecht (Afd. 13, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring rechtsvorderingen luchtrecht

  Afdeling 13, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen met betrekking tot de verjaring van rechtsvorderingen inzake het luchtrecht (art. 8:1834 B.W. tot en met art. 8:1836 B.W.).

  Verjaring vordering wegens schade aan bagage: protest binnen 7 dagen

  Een vordering jegens een luchtvervoerder terzake van beschadiging van aangegeven bagage of andere zaken vervalt indien de rechthebbende niet onverwijld na de ontdekking ervan en in ieder geval, wanneer het aangegeven bagage betreft, binnen een termijn van zeven dagen en, wanneer het andere zaken betreft, binnen een termijn van veertien dagen aan de vervoerder protest doet. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag van de aanneming van de zaken (art. 8:1834 lid 1 B.W.).

  Verjaring vordering vertraging bagage: protest binnen 21 dagen

  Een vordering jegens een luchtvervoerder terzake van vertraging in het vervoer van bagage of andere zaken vervalt indien de rechthebbende niet binnen een termijn van eenentwintig dagen aan de vervoerder protest doet. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag dat de bagage of andere zaken te zijner beschikking zijn gesteld (art. 8:1834 lid 2 B.W.).

  Wijze van protest aantekenen

  Elk protest moet worden ingebracht door middel van een op het luchtvervoerbewijs te stellen schriftelijk voorbehoud of door enig ander document verzonden binnen de voor het protest voorgeschreven termijn (art. 8:1834 lid 3 B.W.).

  Uitzondering in geval van bedrog door vervoerder

  Het eerste noch het tweede lid van dit artikel is van toepassing in geval van bedrog van de vervoerder (art. 8:1834 lid 4 B.W.).

  Dagen zijn kalenderdagen

  In dit artikel worden onder «dagen» niet werkdagen maar kalenderdagen verstaan (art. 8:1834 lid 5 B.W.).

  Algemene verjaringstermijn luchtvervoer

  Iedere vordering terzake van een overeenkomst van luchtvervoer vervalt door verloop van twee jaren, welke termijn aanvangt met de dag volgend op de dag van aankomst van het luchtvaartuig ter bestemming of de dag, waarop het luchtvaartuig had moeten aankomen of van de onderbreking van het luchtvervoer (art. 8:1835 B.W.).

  Verjaring bij gecombineerd luchtvervoer

  Indien bij een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer aan hem die de rechtsvordering instelt niet bekend is waar de omstandigheid, die tot de rechtsvordering aanleiding gaf, is opgekomen, wordt die der in aanmerking komende bepalingen van verjaring of verval toegepast die voor hem de gunstigste is (art. 8:1836 lid 1 B.W.).

  Art. 8:1836 lid 1 B.W. is dwingend recht

  Nietig is ieder beding, waarbij van het eerste lid van dit artikel wordt afgeweken (lid 2).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

  Verjaring rechtsvorderingen luchtrecht (Afd. 13, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring rechtsvorderingen luchtrecht (Afd. 13, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring rechtsvorderingen luchtrecht

   Afdeling 13, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen met betrekking tot de verjaring van rechtsvorderingen inzake het luchtrecht (art. 8:1834 B.W. tot en met art. 8:1836 B.W.).

   Verjaring vordering wegens schade aan bagage: protest binnen 7 dagen

   Een vordering jegens een luchtvervoerder terzake van beschadiging van aangegeven bagage of andere zaken vervalt indien de rechthebbende niet onverwijld na de ontdekking ervan en in ieder geval, wanneer het aangegeven bagage betreft, binnen een termijn van zeven dagen en, wanneer het andere zaken betreft, binnen een termijn van veertien dagen aan de vervoerder protest doet. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag van de aanneming van de zaken (art. 8:1834 lid 1 B.W.).

   Verjaring vordering vertraging bagage: protest binnen 21 dagen

   Een vordering jegens een luchtvervoerder terzake van vertraging in het vervoer van bagage of andere zaken vervalt indien de rechthebbende niet binnen een termijn van eenentwintig dagen aan de vervoerder protest doet. Deze termijn vangt aan op de dag volgende op de dag dat de bagage of andere zaken te zijner beschikking zijn gesteld (art. 8:1834 lid 2 B.W.).

   Wijze van protest aantekenen

   Elk protest moet worden ingebracht door middel van een op het luchtvervoerbewijs te stellen schriftelijk voorbehoud of door enig ander document verzonden binnen de voor het protest voorgeschreven termijn (art. 8:1834 lid 3 B.W.).

   Uitzondering in geval van bedrog door vervoerder

   Het eerste noch het tweede lid van dit artikel is van toepassing in geval van bedrog van de vervoerder (art. 8:1834 lid 4 B.W.).

   Dagen zijn kalenderdagen

   In dit artikel worden onder «dagen» niet werkdagen maar kalenderdagen verstaan (art. 8:1834 lid 5 B.W.).

   Algemene verjaringstermijn luchtvervoer

   Iedere vordering terzake van een overeenkomst van luchtvervoer vervalt door verloop van twee jaren, welke termijn aanvangt met de dag volgend op de dag van aankomst van het luchtvaartuig ter bestemming of de dag, waarop het luchtvaartuig had moeten aankomen of van de onderbreking van het luchtvervoer (art. 8:1835 B.W.).

   Verjaring bij gecombineerd luchtvervoer

   Indien bij een overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer aan hem die de rechtsvordering instelt niet bekend is waar de omstandigheid, die tot de rechtsvordering aanleiding gaf, is opgekomen, wordt die der in aanmerking komende bepalingen van verjaring of verval toegepast die voor hem de gunstigste is (art. 8:1836 lid 1 B.W.).

   Art. 8:1836 lid 1 B.W. is dwingend recht

   Nietig is ieder beding, waarbij van het eerste lid van dit artikel wordt afgeweken (lid 2).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 23-02-2023]

   Verjaring rechtsvorderingen luchtrecht (Afd. 13, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!