Pagina inhoud

  Verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming (Afd. 12a, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming

  Afdeling 12a, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat één bepaling met betrekking tot de verjaring van rechtsvorderingen inzake wrakopruiming (art. 8:1833b B.W.).

  Verjaringstermijn verhaal kosten van wrakopruiming: drie jaar

  Het recht kosten uit hoofde van wrakopruiming te verhalen vervalt wanneer niet binnen drie jaar na de datum waarop het gevaar is vastgesteld in overeenstemming met afdeling 6 van titel 6 een vordering wordt ingesteld. In geen geval kunnen vorderingen echter worden ingesteld na zes jaar na de datum van het maritiem ongeval dat tot het wrak heeft geleid. Indien het maritiem ongeval bestaat uit een reeks feiten, loopt de termijn van zes jaar vanaf de datum van het eerste feit.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022]

  Verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming (Afd. 12a, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming (Afd. 12a, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming

   Afdeling 12a, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat één bepaling met betrekking tot de verjaring van rechtsvorderingen inzake wrakopruiming (art. 8:1833b B.W.).

   Verjaringstermijn verhaal kosten van wrakopruiming: drie jaar

   Het recht kosten uit hoofde van wrakopruiming te verhalen vervalt wanneer niet binnen drie jaar na de datum waarop het gevaar is vastgesteld in overeenstemming met afdeling 6 van titel 6 een vordering wordt ingesteld. In geen geval kunnen vorderingen echter worden ingesteld na zes jaar na de datum van het maritiem ongeval dat tot het wrak heeft geleid. Indien het maritiem ongeval bestaat uit een reeks feiten, loopt de termijn van zes jaar vanaf de datum van het eerste feit.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022]

   Verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming (Afd. 12a, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!