Pagina inhoud

  Verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (Afd. 4, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen

  Afdeling 4, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen inzake verjaring en verval van rechtsvorderingen met betrekking tot overeenkomsten tot het doen vervoeren van goederen (art. 8:1740 B.W. en art. 8:1741 B.W.).

  Verjaringstermijn expediteur negen maanden

  Behoudens art. 8:1741 B.W. verjaart een op een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen gegronde rechtsvordering door verloop van negen maanden (art. 8:1740 lid 1 B.W.).

  Aanvang verjaringstermijn bij expeditie

  De in het eerste lid bedoelde termijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op de dag van aflevering. Voor de vaststelling van deze dag vindt artikel 1710 onder d overeenkomstige toepassing. Is de rechtsvordering echter gegrond op artikel 62 of op artikel 63, dan wel op enig beding van gelijke strekking, dan begint deze termijn met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever wist, dat de expediteur niet aan zijn verplichting tot het doen van mededelingen voldeed (art. 8:1740 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (Afd. 4, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (Afd. 4, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen

   Afdeling 4, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen inzake verjaring en verval van rechtsvorderingen met betrekking tot overeenkomsten tot het doen vervoeren van goederen (art. 8:1740 B.W. en art. 8:1741 B.W.).

   Verjaringstermijn expediteur negen maanden

   Behoudens art. 8:1741 B.W. verjaart een op een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen gegronde rechtsvordering door verloop van negen maanden (art. 8:1740 lid 1 B.W.).

   Aanvang verjaringstermijn bij expeditie

   De in het eerste lid bedoelde termijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op de dag van aflevering. Voor de vaststelling van deze dag vindt artikel 1710 onder d overeenkomstige toepassing. Is de rechtsvordering echter gegrond op artikel 62 of op artikel 63, dan wel op enig beding van gelijke strekking, dan begint deze termijn met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever wist, dat de expediteur niet aan zijn verplichting tot het doen van mededelingen voldeed (art. 8:1740 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (Afd. 4, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!