Pagina inhoud

  Verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (Afd. 5, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Inleiding verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer

  Afdeling 5, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen inzake verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (art. 8:1750 B.W. tot en met art. 8:1754 B.W.).

  Korte verjaring rechtsvordering personenvervoer

  Behoudens de artikelen 1751 tot en met 1754 verjaart een op een overeenkomst van personenvervoer, als genoemd in de afdelingen 4 van titel 25 van titel 23 van titel 10 en 3 van titel 13, gegronde rechtsvordering door verloop van één jaar, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de reiziger het vervoermiddel heeft verlaten of had moeten verlaten.

  De overige bepalingen worden nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 11-04-2022]

  Verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (Afd. 5, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (Afd. 5, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Inleiding verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer

   Afdeling 5, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. bevat enkele bepalingen inzake verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (art. 8:1750 B.W. tot en met art. 8:1754 B.W.).

   Korte verjaring rechtsvordering personenvervoer

   Behoudens de artikelen 1751 tot en met 1754 verjaart een op een overeenkomst van personenvervoer, als genoemd in de afdelingen 4 van titel 25 van titel 23 van titel 10 en 3 van titel 13, gegronde rechtsvordering door verloop van één jaar, welke termijn begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de reiziger het vervoermiddel heeft verlaten of had moeten verlaten.

   De overige bepalingen worden nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 11-04-2022]

   Verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (Afd. 5, Titel 20, Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!