Pagina inhoud

  Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures nalatenschap (Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv.)

  Inleiding rechtsmiddelen tegen beschikkingen procedures nalatenschap

  Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv. bevat twee bepalingen, waarin wordt geregeld, welke rechtsmiddelen open staan tegen beschikkingen inzake een nalatenschap, en of er een rechtsmiddel open staat (art. 676a Rv. en art. 676b Rv.).

  Geen rechtsmiddel behalve cassatie in belang der wet

  In art. 676a Rv. wordt hoger beroep uitgesloten tegen een in die bepaling opgesomde waslijst (a tot en met x) van beslissingen. Daartegen staat geen andere voorziening open dan cassatie in het belang der wet. Partijen kunnen daartegen dus niet zelf in hoger beroep of cassatie.

  Hoger beroep tegen verdeling nalatenschap binnen 5 dagen

  Van de beschikkingen van de rechter-commissaris ingevolge afdeling 3 van titel 6 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (de verdeling van de nalatenschap) is gedurende vijf dagen hoger beroep op de rechtbank toegelaten, behoudens voor zover het beschikkingen betreft waartegen, indien zij door de kantonrechter waren gegeven, geen hogere voorziening is toegelaten.

  NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

  Auteur & Last edit

  [MdV, 27-08-2021]

  Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures nalatenschap (Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures nalatenschap (Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv.)

   Inleiding rechtsmiddelen tegen beschikkingen procedures nalatenschap

   Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv. bevat twee bepalingen, waarin wordt geregeld, welke rechtsmiddelen open staan tegen beschikkingen inzake een nalatenschap, en of er een rechtsmiddel open staat (art. 676a Rv. en art. 676b Rv.).

   Geen rechtsmiddel behalve cassatie in belang der wet

   In art. 676a Rv. wordt hoger beroep uitgesloten tegen een in die bepaling opgesomde waslijst (a tot en met x) van beslissingen. Daartegen staat geen andere voorziening open dan cassatie in het belang der wet. Partijen kunnen daartegen dus niet zelf in hoger beroep of cassatie.

   Hoger beroep tegen verdeling nalatenschap binnen 5 dagen

   Van de beschikkingen van de rechter-commissaris ingevolge afdeling 3 van titel 6 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (de verdeling van de nalatenschap) is gedurende vijf dagen hoger beroep op de rechtbank toegelaten, behoudens voor zover het beschikkingen betreft waartegen, indien zij door de kantonrechter waren gegeven, geen hogere voorziening is toegelaten.

   NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

   Auteur & Last edit

   [MdV, 27-08-2021]

   Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures nalatenschap (Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!