Pagina inhoud

  Bijzondere bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 2, Titel 9, Boek III Rv.)

  Inleiding bijzondere bepalingen executie buitenlandse titels

  In Afd. 2, Titel 9 van Boek III Rv. worden twee bijzondere bepalingen gegeven voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (executoriale titels). De Afdeling omvat 2 bepalingen (art. 993 Rv. en art. 994 Rv.).

  De eerste afdeling van de Negende Titel ziet op de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Nederland. De tweede afdeling, daarentegen, ziet op de tenuitvoerlegging van buitenlandse authentieke akten. Zie voor Afd. 1 de pagina Tenuitvoerlegging buitenlandse rechterlijke titels.

  Exequatur ter executie buitenlandse authentieke akten

  Art. 993 lid 1 Rv. verklaart de eerste afdeling van overeenkomstige toepassing “indien een in een vreemde Staat verleden authentieke akte in Nederland uitvoerbaar is krachtens verdrag of wet”. Nu de art. 985 Rv. tot en met art. 992 Rv. van overeenkomstige toepassing zijn, moet het exequatur dus ook op de in die artikelen aangegeven wijze, worden aangevraagd (via een verzoekschrift).

  In afwijking van de algemene regels voor de exequaturprocedure is voor dit verzoek de Voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van een verzoekschrift tot verlof tot tenuitvoerlegging van een buitenlandse authentieke akte. Of een buitenlands stuk een authentieke akte is of niet, zal in eerste instantie moeten worden bepaald aan de hand van het desbetreffende verdrag. 

  Uit art. 993 lid 2 Rv. vloeit voort dat er ook bij een algemene maatregel van bestuur kan worden besloten om, in vreemde Staten tot stand gekomen executoriale titels welke krachtens verdrag of wet in Nederland uitvoerbaar zijn, onder de reikwijdte van de art. 985 Rv. tot en met art. 992 Rv. te laten vallen.

  Uitspraken van internationale organen vallen niet onder exequaturprocedure

  De Negende Titel is trouwens niet van toepassing op “uitspraken van internationale organen” (art. 994 Rv.). De tenuitvoerlegging van uitspraken van bijvoorbeeld het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), wordt dan ook niet geregeld door de Negende Titel. Er zal in het desbetreffende verdrag naar een oplossing moeten worden gezocht.

  Auteur & Last edit

  [LS, 2-04-2020; laatste bewerking MdV 30-08-2023]

  Bijzondere bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 2, Titel 9, Boek III Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Bijzondere bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 2, Titel 9, Boek III Rv.)

   Inleiding bijzondere bepalingen executie buitenlandse titels

   In Afd. 2, Titel 9 van Boek III Rv. worden twee bijzondere bepalingen gegeven voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (executoriale titels). De Afdeling omvat 2 bepalingen (art. 993 Rv. en art. 994 Rv.).

   De eerste afdeling van de Negende Titel ziet op de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Nederland. De tweede afdeling, daarentegen, ziet op de tenuitvoerlegging van buitenlandse authentieke akten. Zie voor Afd. 1 de pagina Tenuitvoerlegging buitenlandse rechterlijke titels.

   Exequatur ter executie buitenlandse authentieke akten

   Art. 993 lid 1 Rv. verklaart de eerste afdeling van overeenkomstige toepassing “indien een in een vreemde Staat verleden authentieke akte in Nederland uitvoerbaar is krachtens verdrag of wet”. Nu de art. 985 Rv. tot en met art. 992 Rv. van overeenkomstige toepassing zijn, moet het exequatur dus ook op de in die artikelen aangegeven wijze, worden aangevraagd (via een verzoekschrift).

   In afwijking van de algemene regels voor de exequaturprocedure is voor dit verzoek de Voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van een verzoekschrift tot verlof tot tenuitvoerlegging van een buitenlandse authentieke akte. Of een buitenlands stuk een authentieke akte is of niet, zal in eerste instantie moeten worden bepaald aan de hand van het desbetreffende verdrag. 

   Uit art. 993 lid 2 Rv. vloeit voort dat er ook bij een algemene maatregel van bestuur kan worden besloten om, in vreemde Staten tot stand gekomen executoriale titels welke krachtens verdrag of wet in Nederland uitvoerbaar zijn, onder de reikwijdte van de art. 985 Rv. tot en met art. 992 Rv. te laten vallen.

   Uitspraken van internationale organen vallen niet onder exequaturprocedure

   De Negende Titel is trouwens niet van toepassing op “uitspraken van internationale organen” (art. 994 Rv.). De tenuitvoerlegging van uitspraken van bijvoorbeeld het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), wordt dan ook niet geregeld door de Negende Titel. Er zal in het desbetreffende verdrag naar een oplossing moeten worden gezocht.

   Auteur & Last edit

   [LS, 2-04-2020; laatste bewerking MdV 30-08-2023]

   Bijzondere bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 2, Titel 9, Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!