Pagina inhoud

  Haags forumkeuzeverdrag

  Inleiding Haags forumkeuzeverdrag

  Het Haags Forumkeuzeverdrag (zie ook de Engelse tekst) geeft partijen bij internationale handelscontracten de mogelijkheid een forumkeuze te maken om zelf invloed te krijgen op de internationale bevoegdheidsregels en regels over de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen buiten Europa. Het verdrag is op 1 oktober 2015 in werking getreden tussen alle Europese landen (behalve Denemarken) en Mexico. Per 1 oktober 2016 is ook Singapore ook tot het verdrag toegetreden. In Denemarken is het in werking getreden op 1 september 2018. In Motenegro per 1 augustus 2018.

  De VS hebben het verdrag op 19 januari 2009 ondertekend, maar moeten het nog ratificeren. Voor China geldt hetzelfde (ondertekend op 12 september 2017). Ook Oekraïne heeft het verdrag ondertekend (op 21 maart 2016), maar nog niet geratificeerd. Israel moet ook nog ratificeren (getekend op 3 maart 2021).

  De UK heeft het verdrag na de Brexit geratificeerd op 28 september 2020, i.w.tr. 1 januari 2021. Dit geldt ook voor Gibraltar. Zie de verdragenbank van de overheid.

  Het verdrag beoogt meer zekerheid en voorspelbaarheid te bieden aan professionele partijen die in een commercieel contract een forumkeuzebeding hebben opgenomen. Via een forumkeuzebeding wijzen contractspartijen een bepaald gerecht aan dat bevoegd is zijn kennis te nemen van mogelijke geschillen die tussen de partijen ontstaan, onder uitsluiting van andere rechterlijke instanties. Binnen Europa biedt art. 25 EEX-Vo die mogelijkheid (zie ook de pagina EEX).

  Met het Haags Forumkeuzeverdrag is vastgelegd, dat een forumkeuze in een commercieel contract voor dat gerecht bindend is en die de zaak dus in behandeling moet nemen. Wanneer de zaak wordt aangebracht bij een ander gerecht dan moet dat gerecht de behandeling van de zaak te weigeren.

  Alternatief voor Verdrag van New York inzake internationale arbitrages

  Het verdrag biedt professionele partijen een alternatief voor het Verdrag van New York (zie de pagina Verdrag van New York). Dat verdrag bevat regels over de internationale erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen. Juist voor kleinere ondernemingen die zich in de internationale handel begeven biedt het Haags Forumkeuzeverdrag een alternatief. Zij kunnen nu in plaats van dure internationale arbitrageprocedures kiezen voor de overheidsrechter van één van de aangesloten landen.

  Ook voor partijen uit niet-verdragsstaten

  Het Haags forumkeuzeverdrag vereist slechts dat partijen bij een internationale overeenkomst een exclusieve forumkeuze zijn overeengekomen voor een gerecht van een staat, die is aangesloten bij het verdrag. Het is niet nodig dat partijen zelf zijn gevestigd in een verdragsluitende staat.

  Uitsluitingen

  Onder meer in contracten die betrekking hebben op arbeidsrelaties, consumentenovereenkomsten, onrechtmatige daad-situaties of alimentatie kunnen de partijen geen forumkeuze maken volgens het Haags Forumkeuzeverdrag. Zie art. 2 Haags Forumkeuzeverdrag.

  Erkenning en tenuitvoerlegging

  Belangrijk sluitstuk van het verdrag is de regeling in Hoofdstuk III met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van de gekozen overheidsrechters. Dit biedt ook meer zekerheid, omdat ondernemers er vanuit kunnen gaan dat zij de gegeven beslissing ook eenvoudig en snel zonder veel kosten kunnen afdwingen in het buitenland.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 15-02-2019; laatste bewerking 29-10-2021]

  Pagina inhoud

   Haags forumkeuzeverdrag

   Inleiding Haags forumkeuzeverdrag

   Het Haags Forumkeuzeverdrag (zie ook de Engelse tekst) geeft partijen bij internationale handelscontracten de mogelijkheid een forumkeuze te maken om zelf invloed te krijgen op de internationale bevoegdheidsregels en regels over de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen buiten Europa. Het verdrag is op 1 oktober 2015 in werking getreden tussen alle Europese landen (behalve Denemarken) en Mexico. Per 1 oktober 2016 is ook Singapore ook tot het verdrag toegetreden. In Denemarken is het in werking getreden op 1 september 2018. In Motenegro per 1 augustus 2018.

   De VS hebben het verdrag op 19 januari 2009 ondertekend, maar moeten het nog ratificeren. Voor China geldt hetzelfde (ondertekend op 12 september 2017). Ook Oekraïne heeft het verdrag ondertekend (op 21 maart 2016), maar nog niet geratificeerd. Israel moet ook nog ratificeren (getekend op 3 maart 2021).

   De UK heeft het verdrag na de Brexit geratificeerd op 28 september 2020, i.w.tr. 1 januari 2021. Dit geldt ook voor Gibraltar. Zie de verdragenbank van de overheid.

   Het verdrag beoogt meer zekerheid en voorspelbaarheid te bieden aan professionele partijen die in een commercieel contract een forumkeuzebeding hebben opgenomen. Via een forumkeuzebeding wijzen contractspartijen een bepaald gerecht aan dat bevoegd is zijn kennis te nemen van mogelijke geschillen die tussen de partijen ontstaan, onder uitsluiting van andere rechterlijke instanties. Binnen Europa biedt art. 25 EEX-Vo die mogelijkheid (zie ook de pagina EEX).

   Met het Haags Forumkeuzeverdrag is vastgelegd, dat een forumkeuze in een commercieel contract voor dat gerecht bindend is en die de zaak dus in behandeling moet nemen. Wanneer de zaak wordt aangebracht bij een ander gerecht dan moet dat gerecht de behandeling van de zaak te weigeren.

   Alternatief voor Verdrag van New York inzake internationale arbitrages

   Het verdrag biedt professionele partijen een alternatief voor het Verdrag van New York (zie de pagina Verdrag van New York). Dat verdrag bevat regels over de internationale erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen. Juist voor kleinere ondernemingen die zich in de internationale handel begeven biedt het Haags Forumkeuzeverdrag een alternatief. Zij kunnen nu in plaats van dure internationale arbitrageprocedures kiezen voor de overheidsrechter van één van de aangesloten landen.

   Ook voor partijen uit niet-verdragsstaten

   Het Haags forumkeuzeverdrag vereist slechts dat partijen bij een internationale overeenkomst een exclusieve forumkeuze zijn overeengekomen voor een gerecht van een staat, die is aangesloten bij het verdrag. Het is niet nodig dat partijen zelf zijn gevestigd in een verdragsluitende staat.

   Uitsluitingen

   Onder meer in contracten die betrekking hebben op arbeidsrelaties, consumentenovereenkomsten, onrechtmatige daad-situaties of alimentatie kunnen de partijen geen forumkeuze maken volgens het Haags Forumkeuzeverdrag. Zie art. 2 Haags Forumkeuzeverdrag.

   Erkenning en tenuitvoerlegging

   Belangrijk sluitstuk van het verdrag is de regeling in Hoofdstuk III met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van de gekozen overheidsrechters. Dit biedt ook meer zekerheid, omdat ondernemers er vanuit kunnen gaan dat zij de gegeven beslissing ook eenvoudig en snel zonder veel kosten kunnen afdwingen in het buitenland.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 15-02-2019; laatste bewerking 29-10-2021]

   Haags forumkeuzeverdrag

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!