Pagina inhoud

  Een deskundige deskundige! LRGD

  LRGD geregistreerde  deskundigen

  Een deskundige deskundige

  In juridische procedures bestaat de behoefte aan forensische expertise, zeker wanneer sprake is van complexe geschillen of grote financiële belangen voor betrokkenen. De rechterlijke macht, de advocatuur en ook rechtzoekende partijen zoeken hiervoor deskundige deskundigen. Mensen met specialistische vakkennis én met juridische kennis. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat er van hen wordt verwacht.

  Op zoek naar een gerechtelijke deskundige?

  Het is lang niet altijd duidelijk wie de juiste expertise heeft, en wie ook kan optreden in een specifieke zaak. Welke persoon beschikt over de juiste kennis en kunde om een goed inhoudelijk onderzoek uit te voeren en ook een voor de rechter bruikbare rapportage af te leveren? Wie kan in een gegeven zaak optreden als deskundige?
  Het LRGD beheert een openbaar register van deskundigen op een scala aan vakgebieden die bekwaam zijn onderzoek uit te voeren en te rapporteren bij procedures binnen de kaders van civiel recht, het  bestuursrecht en het strafrecht. Aan opname in het register worden hoge eisen gesteld. Naast bewezen expertise in het eigen vakgebied moet een LRGD deskundige ook aantoonbare kennis hebben van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. Veel van de bij het LRGD geregistreerde deskundigen zijn ook beschikbaar voor partijdeskundig onderzoek.

  Zoeken in het register van LRGD

  Het register is makkelijk toegankelijk via de openbare website van het LRGD. Met de uitgebreide zoekfunctie kunt u online alle ingeschreven gerechtelijk deskundigen bekijken en hun individuele specialisaties vinden. Bij elke deskundige staan contactgegevens vermeld zodat u eenvoudig meer informatie kunt krijgen over beschikbaarheid en tarieven. Zo vindt u snel de expert die u zoekt.

  Kwaliteitseisen Landelijk Register Gerechtsdeskundigen

  Het register bevat deskundigen op een scala aan vakgebieden: van Accountancy tot Verkeer en Vervoer, van Geneeskunde tot Vastgoed. Op het eigen vakgebied dienen zij te voldoen aan de maatschappelijke eisen voor deskundigheid (overheidserkenning en/of lidmaatschap beroepsorganisatie en/of maatschappelijk draagvlak). Daarnaast hebben LRGD deskundigen een juridische opleiding gevolgd, specifiek gericht op het werken als deskundige in rechtspleging, hebben zij een Verklaring Omtrent het Gedrag voor het optreden als deskundige overlegd en onderschrijven zij de Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken en de op het optreden in het strafrecht van toepassing zijnde gedragscode. LRGD deskundigen hebben een verplichting tot Permanente Educatie en vallen voor het optreden als door de rechter benoemde deskundige onder LRGD Tuchtrecht.

  [09-03-2022, ingezonden mededeling LRGD]

  Pagina inhoud

   Een deskundige deskundige! LRGD

   LRGD geregistreerde  deskundigen

   Een deskundige deskundige

   In juridische procedures bestaat de behoefte aan forensische expertise, zeker wanneer sprake is van complexe geschillen of grote financiële belangen voor betrokkenen. De rechterlijke macht, de advocatuur en ook rechtzoekende partijen zoeken hiervoor deskundige deskundigen. Mensen met specialistische vakkennis én met juridische kennis. Bij het LRGD geregistreerde deskundigen kennen de procedures en weten wat er van hen wordt verwacht.

   Op zoek naar een gerechtelijke deskundige?

   Het is lang niet altijd duidelijk wie de juiste expertise heeft, en wie ook kan optreden in een specifieke zaak. Welke persoon beschikt over de juiste kennis en kunde om een goed inhoudelijk onderzoek uit te voeren en ook een voor de rechter bruikbare rapportage af te leveren? Wie kan in een gegeven zaak optreden als deskundige?
   Het LRGD beheert een openbaar register van deskundigen op een scala aan vakgebieden die bekwaam zijn onderzoek uit te voeren en te rapporteren bij procedures binnen de kaders van civiel recht, het  bestuursrecht en het strafrecht. Aan opname in het register worden hoge eisen gesteld. Naast bewezen expertise in het eigen vakgebied moet een LRGD deskundige ook aantoonbare kennis hebben van de juridische aspecten van het optreden als deskundige in rechte. Veel van de bij het LRGD geregistreerde deskundigen zijn ook beschikbaar voor partijdeskundig onderzoek.

   Zoeken in het register van LRGD

   Het register is makkelijk toegankelijk via de openbare website van het LRGD. Met de uitgebreide zoekfunctie kunt u online alle ingeschreven gerechtelijk deskundigen bekijken en hun individuele specialisaties vinden. Bij elke deskundige staan contactgegevens vermeld zodat u eenvoudig meer informatie kunt krijgen over beschikbaarheid en tarieven. Zo vindt u snel de expert die u zoekt.

   Kwaliteitseisen Landelijk Register Gerechtsdeskundigen

   Het register bevat deskundigen op een scala aan vakgebieden: van Accountancy tot Verkeer en Vervoer, van Geneeskunde tot Vastgoed. Op het eigen vakgebied dienen zij te voldoen aan de maatschappelijke eisen voor deskundigheid (overheidserkenning en/of lidmaatschap beroepsorganisatie en/of maatschappelijk draagvlak). Daarnaast hebben LRGD deskundigen een juridische opleiding gevolgd, specifiek gericht op het werken als deskundige in rechtspleging, hebben zij een Verklaring Omtrent het Gedrag voor het optreden als deskundige overlegd en onderschrijven zij de Gedragscode voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken en de op het optreden in het strafrecht van toepassing zijnde gedragscode. LRGD deskundigen hebben een verplichting tot Permanente Educatie en vallen voor het optreden als door de rechter benoemde deskundige onder LRGD Tuchtrecht.

   [09-03-2022, ingezonden mededeling LRGD]

   Meer actualiteiten