Pagina inhoud

  Bijzondere bepalingen surseance (Afd. 2A, Titel 2 Fw.)

  Inleiding bijzondere bepalingen surseance

  Afd. 2A, Titel 2 Fw. is ingevoegd in 2005. Hoewel de afdeling getiteld is “Bijzondere bepalingen surseance” zou beter gesproken kunnen worden van “Bepalingen voor surseances met meer dan 5.000 crediteuren”. De afdeling geeft een aantal regels voor surseances met grote aantallen crediteuren (meer dan 10.000).

  De afdeling 6 bepalingen (art. 281a Fw. tot en met art.  281f Fw.).

  Globale lijst bij surseanceverzoek bij >10K schuldeisers

  Wanneer er meer dan 10 000 schuldeisers zijn, hoeven op de lijst, die de schuldenaar krachtens  art. 214 Fw. bij zijn verzoek moet overleggen, de namen en woonplaatsen van de schuldeisers en het bedrag van de vordering van ieder van hen niet te worden vermeld. Volstaan kan worden met vermelding van de verschillende groepen van crediteuren, al naar gelang van de aard van hun vorderingen, en van het globale aantal en het globale bedrag van de gezamenlijke vorderingen van iedere groep (art. 281a lid 1 Fw.).

  Toestemming globale lijst bij surseanceverzoek bij >5K schuldeisers

  De rechtbank kan dit ook toestaan als het aantal crediteuren lager is, maar wel meer dan 5.000 bedraagt (art. 281a lid 2 Fw.).

  Afwijkende voorzieningen in surseance met >5K schuldeisers

  Wanneer er meer dan 5.000 schuldeisers zijn kan de rechtbank op verzoek van de bewindvoerders afwijken van de normale regels van oproepen van de schuldeisers en andere voorzieningen treffen (art. 281b lid 1 Fw.). De afwijkingen van de standaard regels als vermeld in art. 281d Fw. en art. 281e Fw. mogen alleen tesamen worden genomen (art. 281b lid 2 Fw.). Anders gezegd: als groepen van schuldeisers gemaakt worden, moet er een commissie worden samengesteld.

  Openbare oproep bij >5K schuldeisers

  Wanneer er meer dan 5.000 crediteuren zijn, kan de rechtbank bepalen, dat de oproep aan de schuldeisers voor de zitting niet bij brief of per e-mail wordt gedaan maar door aankondigingen in de Staatscourant dan wel in een of meer door de rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen zullen plaatsvinden. In dat geval bepaalt de rechtbank tevens op welke datum uiterlijk deze aankondigingen moeten geschieden en welke punten in de aankondigingen moeten worden opgenomen (art. 281c Fw.).

  Summiere lijst van voorlopig erkende en betwiste vorderingen in surseance met >5K schuldeisers

  De rechtbank kan dan ook bepalen, dat de bewindvoerders de lijsten van voorlopig erkende en betwiste vorderingen voor verificatie of de stemming over een akkoord kunnen comprimeren door de vorderingen in groepen onder te brengen. Bij groepen met kleine vorderingen mag die niet hoger zijn dan EUR 450,= per vordering (art. 281d Fw.).

  Commissie van vertegenwoordiging bij surseance met >5K schuldeisers

  De rechtbank kan een commissie van vertegenwoordiging benoemen, bestaande uit ten minste 9 leden. Bij de samenstelling van de commissie wordt er op gelet, dat daarin personen zitting hebben die geacht kunnen worden de belangrijkste groepen van de schuldeisers te vertegenwoordigen (art. 281e lid 1 Fw.).

  Bij de stemmingen, bedoeld in art. 218 Fw. (definitieve verlening van de surseance) en art. 268 Fw. (aannemen of verwerpen van een akkoordvoorstel), hebben alleen de leden van de commissie stemrecht (art. 281e lid 2 Fw.).

  De surseance kan niet definitief worden verleend, indien zich daartegen verklaren meer dan een vierde van de ter vergadering, waarin daarover moet worden beslist, verschenen leden der commissie (art. 281e lid 3 Fw.). Als driekwart voor stemt, dan is het voorstel dus aangenomen, mits tweederde van de leden is verschenen. Wordt het quorum van tweederde van de commissieleden niet gehaald, dan kan herstemming plaatsvinden in een tweede vergadering waarin het quorum wordt losgelaten (art. 281e lid 4 Fw.). Lid 5 bepaalt nog dat voor de toepassing van enkele relevante bepalingen in plaats van ‘schuldeisers’ mutatis mutandis gelezen moet worden ‘leden van de commissie’.

  Meerdere uitkeringen in surseance met >5K schuldeisers

  Als te voorzien is dat er meer dan één uitkering aan de schuldeisers zal moeten geschieden, kan de rechtbank bij de homologatie van het akkoord bepalen, dat bij de eerste uitkering aan de schuldeisers een of meer papieren aan toonder zullen worden ter hand gesteld en dat betaling van de volgende uitkeringen uitsluitend door middel van aanbieding van zodanig papier zal kunnen worden gevorderd (art. 281f Fw.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 6-02-2019; laatste bewerking 31-12-2022]

  Bijzondere bepalingen surseance (Afd. 2A, Titel 2 Fw.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Bijzondere bepalingen surseance (Afd. 2A, Titel 2 Fw.)

   Inleiding bijzondere bepalingen surseance

   Afd. 2A, Titel 2 Fw. is ingevoegd in 2005. Hoewel de afdeling getiteld is “Bijzondere bepalingen surseance” zou beter gesproken kunnen worden van “Bepalingen voor surseances met meer dan 5.000 crediteuren”. De afdeling geeft een aantal regels voor surseances met grote aantallen crediteuren (meer dan 10.000).

   De afdeling 6 bepalingen (art. 281a Fw. tot en met art.  281f Fw.).

   Globale lijst bij surseanceverzoek bij >10K schuldeisers

   Wanneer er meer dan 10 000 schuldeisers zijn, hoeven op de lijst, die de schuldenaar krachtens  art. 214 Fw. bij zijn verzoek moet overleggen, de namen en woonplaatsen van de schuldeisers en het bedrag van de vordering van ieder van hen niet te worden vermeld. Volstaan kan worden met vermelding van de verschillende groepen van crediteuren, al naar gelang van de aard van hun vorderingen, en van het globale aantal en het globale bedrag van de gezamenlijke vorderingen van iedere groep (art. 281a lid 1 Fw.).

   Toestemming globale lijst bij surseanceverzoek bij >5K schuldeisers

   De rechtbank kan dit ook toestaan als het aantal crediteuren lager is, maar wel meer dan 5.000 bedraagt (art. 281a lid 2 Fw.).

   Afwijkende voorzieningen in surseance met >5K schuldeisers

   Wanneer er meer dan 5.000 schuldeisers zijn kan de rechtbank op verzoek van de bewindvoerders afwijken van de normale regels van oproepen van de schuldeisers en andere voorzieningen treffen (art. 281b lid 1 Fw.). De afwijkingen van de standaard regels als vermeld in art. 281d Fw. en art. 281e Fw. mogen alleen tesamen worden genomen (art. 281b lid 2 Fw.). Anders gezegd: als groepen van schuldeisers gemaakt worden, moet er een commissie worden samengesteld.

   Openbare oproep bij >5K schuldeisers

   Wanneer er meer dan 5.000 crediteuren zijn, kan de rechtbank bepalen, dat de oproep aan de schuldeisers voor de zitting niet bij brief of per e-mail wordt gedaan maar door aankondigingen in de Staatscourant dan wel in een of meer door de rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen zullen plaatsvinden. In dat geval bepaalt de rechtbank tevens op welke datum uiterlijk deze aankondigingen moeten geschieden en welke punten in de aankondigingen moeten worden opgenomen (art. 281c Fw.).

   Summiere lijst van voorlopig erkende en betwiste vorderingen in surseance met >5K schuldeisers

   De rechtbank kan dan ook bepalen, dat de bewindvoerders de lijsten van voorlopig erkende en betwiste vorderingen voor verificatie of de stemming over een akkoord kunnen comprimeren door de vorderingen in groepen onder te brengen. Bij groepen met kleine vorderingen mag die niet hoger zijn dan EUR 450,= per vordering (art. 281d Fw.).

   Commissie van vertegenwoordiging bij surseance met >5K schuldeisers

   De rechtbank kan een commissie van vertegenwoordiging benoemen, bestaande uit ten minste 9 leden. Bij de samenstelling van de commissie wordt er op gelet, dat daarin personen zitting hebben die geacht kunnen worden de belangrijkste groepen van de schuldeisers te vertegenwoordigen (art. 281e lid 1 Fw.).

   Bij de stemmingen, bedoeld in art. 218 Fw. (definitieve verlening van de surseance) en art. 268 Fw. (aannemen of verwerpen van een akkoordvoorstel), hebben alleen de leden van de commissie stemrecht (art. 281e lid 2 Fw.).

   De surseance kan niet definitief worden verleend, indien zich daartegen verklaren meer dan een vierde van de ter vergadering, waarin daarover moet worden beslist, verschenen leden der commissie (art. 281e lid 3 Fw.). Als driekwart voor stemt, dan is het voorstel dus aangenomen, mits tweederde van de leden is verschenen. Wordt het quorum van tweederde van de commissieleden niet gehaald, dan kan herstemming plaatsvinden in een tweede vergadering waarin het quorum wordt losgelaten (art. 281e lid 4 Fw.). Lid 5 bepaalt nog dat voor de toepassing van enkele relevante bepalingen in plaats van ‘schuldeisers’ mutatis mutandis gelezen moet worden ‘leden van de commissie’.

   Meerdere uitkeringen in surseance met >5K schuldeisers

   Als te voorzien is dat er meer dan één uitkering aan de schuldeisers zal moeten geschieden, kan de rechtbank bij de homologatie van het akkoord bepalen, dat bij de eerste uitkering aan de schuldeisers een of meer papieren aan toonder zullen worden ter hand gesteld en dat betaling van de volgende uitkeringen uitsluitend door middel van aanbieding van zodanig papier zal kunnen worden gevorderd (art. 281f Fw.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 6-02-2019; laatste bewerking 31-12-2022]

   Bijzondere bepalingen surseance (Afd. 2A, Titel 2 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!