Pagina inhoud

  Europese wetgeving insolventierecht

  Inleiding Europese wetgeving insolventierecht

  De Europese Unie heeft in het kader van de Europese eenwordingsverdragen ook de rol van supranationale wetgever toegekend gekregen, waardoor er zelfs – net als bij nationale wetgeving – door de Europese Commissie in samenspraak met het Europese Parlement wetten kan aannemen, die rechtstreeks gelden binnen de EU. De EU kan ook andere beslissingen uitvaardigen, zoals Richtlijnen en Besluiten (zie uitleg website EU).

  De EU vaardigt tal van regels uit, zowel voor eenieder bindend als met betrekking tot haar beleid. Voor een toelichting zie het artikel Soorten besluiten EU van het Expertisecentrum Europees recht.

  Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Een verordening is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.

  Internationale verdragen en Europese verdragen en verordeningen

  Internationale verdragen worden al zeer lang gesloten. Soms tussen twee landen (bilaterale verdragen) en soms tussen meerdere of zelfs zeer veel landen, al dan niet onder aansturing van een internationale organisatie zoals de VN.

  Sinds de oprichting van de Europese Unie – die zelf ook door een verdrag tussen de oprichtende Lidstaten tot stand is gekomen – zijn er ook verdragen, die ter nadere invulling en uitvoering van de gedachte van de Europese eenwording worden gesloten.

  De EU vaardigt tal van beslissingen uit, zowel voor eenieder bindend als met betrekking tot haar beleid. Voor een toelichting zie het artikel Soorten besluiten EU van het Expertisecentrum Europees recht.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 30-11-2018]

  Europese wetgeving insolventierecht

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Europese wetgeving insolventierecht

   Inleiding Europese wetgeving insolventierecht

   De Europese Unie heeft in het kader van de Europese eenwordingsverdragen ook de rol van supranationale wetgever toegekend gekregen, waardoor er zelfs – net als bij nationale wetgeving – door de Europese Commissie in samenspraak met het Europese Parlement wetten kan aannemen, die rechtstreeks gelden binnen de EU. De EU kan ook andere beslissingen uitvaardigen, zoals Richtlijnen en Besluiten (zie uitleg website EU).

   De EU vaardigt tal van regels uit, zowel voor eenieder bindend als met betrekking tot haar beleid. Voor een toelichting zie het artikel Soorten besluiten EU van het Expertisecentrum Europees recht.

   Een verordening heeft een algemene strekking. Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

   Een verordening is rechtstreeks van toepassing, wat betekent dat zij rechtstreeks recht schept dat in alle EU-lidstaten dezelfde kracht heeft als het nationale recht, zonder dat nationale instanties daarvoor iets hoeven te doen.

   Internationale verdragen en Europese verdragen en verordeningen

   Internationale verdragen worden al zeer lang gesloten. Soms tussen twee landen (bilaterale verdragen) en soms tussen meerdere of zelfs zeer veel landen, al dan niet onder aansturing van een internationale organisatie zoals de VN.

   Sinds de oprichting van de Europese Unie – die zelf ook door een verdrag tussen de oprichtende Lidstaten tot stand is gekomen – zijn er ook verdragen, die ter nadere invulling en uitvoering van de gedachte van de Europese eenwording worden gesloten.

   De EU vaardigt tal van beslissingen uit, zowel voor eenieder bindend als met betrekking tot haar beleid. Voor een toelichting zie het artikel Soorten besluiten EU van het Expertisecentrum Europees recht.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 30-11-2018]

   Europese wetgeving insolventierecht

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!