Pagina inhoud

  Rb. Noord-Holland 2 december 2021 (snijbestendige handschoenen)

  Een voorbeeld uit de lagere rechtspraak biedt Rb. Noord-Holland 2 december 2021 (publ. 31-12-2021). Een ingeleende Poolse werknemer had opdracht kapotte ruiten bij een glastuinbouwbedrijf te vervangen. Het laat zich raden: de werknemer liep snijwonden op. Dit had makkelijk voorkomen kunnen worden met snijbestendige handschoenen.

  Werkgever had werknemer expliciet moeten instrueren handschoenen te gebruiken

  De Kantonrechter overwoog:

  “Het is juist dat van de werkgever niet verwacht kan worden dat zij op ieder moment toezicht houdt op haar werknemers en de werkzaamheden die zij verrichten. Zij stelt echter zelf – onder verwijzing naar de RI&E – dat er toezicht wordt gehouden op gezond en veilig werken waarbij gecontroleerd wordt of de verstrekte instructies ook daadwerkelijk worden nageleefd. Volgens de werkgever was de medewerker die de werknemer begeleidde ervaren in het vervangen van de kasruiten en instrueerde en begeleidde hij de werknemer tijdens de werkzaamheden op 7 februari 2020.

  Verwacht had mogen worden dat de werkgever deze medewerker had geïnstrueerd om te controleren dat (ook) de werknemer snijbestendige handschoenen aan had tijdens deze werkzaamheden. Daarbij komt dat de bedrijfsleider, op schrift heeft verklaard dat hij op 7 februari 2020 enige tijd bij de werkzaamheden heeft gekeken. Van een bedrijfsleider had zeker verwacht mogen worden dat hij er op toezag dat de werknemer snijbestendige handschoenen droeg. Daarvan is niet gebleken. Dat geldt te meer nu de werknemer op 7 februari 2020 pas enkele weken bij de werkgever werkzaam was en hij de Nederlandse taal niet machtig was.”

  Zie ook de pagina Bijzondere verplichtingen van de werkgever.

  [MdV, 3-04-2023]

  Uitspraak

  ECLI:NL:RBNHO:2021:10693

  Hoge Raad

  02-12-2021

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Rb. Noord-Holland 2 december 2021 (snijbestendige handschoenen)

   Een voorbeeld uit de lagere rechtspraak biedt Rb. Noord-Holland 2 december 2021 (publ. 31-12-2021). Een ingeleende Poolse werknemer had opdracht kapotte ruiten bij een glastuinbouwbedrijf te vervangen. Het laat zich raden: de werknemer liep snijwonden op. Dit had makkelijk voorkomen kunnen worden met snijbestendige handschoenen.

   Werkgever had werknemer expliciet moeten instrueren handschoenen te gebruiken

   De Kantonrechter overwoog:

   “Het is juist dat van de werkgever niet verwacht kan worden dat zij op ieder moment toezicht houdt op haar werknemers en de werkzaamheden die zij verrichten. Zij stelt echter zelf – onder verwijzing naar de RI&E – dat er toezicht wordt gehouden op gezond en veilig werken waarbij gecontroleerd wordt of de verstrekte instructies ook daadwerkelijk worden nageleefd. Volgens de werkgever was de medewerker die de werknemer begeleidde ervaren in het vervangen van de kasruiten en instrueerde en begeleidde hij de werknemer tijdens de werkzaamheden op 7 februari 2020.

   Verwacht had mogen worden dat de werkgever deze medewerker had geïnstrueerd om te controleren dat (ook) de werknemer snijbestendige handschoenen aan had tijdens deze werkzaamheden. Daarbij komt dat de bedrijfsleider, op schrift heeft verklaard dat hij op 7 februari 2020 enige tijd bij de werkzaamheden heeft gekeken. Van een bedrijfsleider had zeker verwacht mogen worden dat hij er op toezag dat de werknemer snijbestendige handschoenen droeg. Daarvan is niet gebleken. Dat geldt te meer nu de werknemer op 7 februari 2020 pas enkele weken bij de werkgever werkzaam was en hij de Nederlandse taal niet machtig was.”

   Zie ook de pagina Bijzondere verplichtingen van de werkgever.

   [MdV, 3-04-2023]

   Uitspraak

   ECLI:NL:RBNHO:2021:10693

   Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!