Stemovereenkomsten bij NV en BV (Wennex-arrest)

De uiteindelijke zeggenschap binnen de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap ligt bij de aandeelhouders. In de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen zij hun stem uitbrengen over een scala van onderwerpen, zoals bij voorbeeld de benoeming van bestuurders en commissarissen, de vaststelling van de jaarrekening en de winstverdeling. In principe is aan elk aandeel één…

Ruzie in de tent. Wat nu? Is kort geding een alternatief voor de OK?

Wat kun je doen als aandeelhouder-bestuurder van een BV, wanneer er ruzie in de tent is? Dat kan een lastige situatie zijn, vooral als je als aandeelhouder in de minderheid bent. De wet biedt voor het beslechten van geschillen binnen de onderneming verschillende specifieke procedures. Met name de gang naar de Ondernemingskamer bij het gerechtshof…