Vormvereisten bij opzegging duurovereenkomsten

Vaak staat in contracten en algemene voorwaarden, dat opzegging van een duurovereenkomst gedaan moet worden door middel van een aangetekende brief of zelfs met een deurwaardersexploot. In de praktijk is ‘snail mail’ iets van het verleden en wordt vaak per e-mail opgezegd. Is dat geldig? Of houdt de rechter de opzeggende partij aan het vormvereiste?…