Forumkeuze in algemene voorwaarden

Partijen bij een overeenkomst kunnen – hetzij in de overeenkomst of in algemene voorwaarden – afspreken, dat in geval van geschil wordt afgeweken van de normale regels voor bepaling van de bevoegde rechter die over de zaak zal oordelen. De hoofdregel in het procesrecht en in internationale verdragen en de EEX-Vo is, dat de eiser…