Hand erop! Wilsovereenstemming en ontbinding

Het komt regelmatig voor, dat partijen onderhandelen over een overeenkomst en de onderhandeling opeens stokt. Een casus als deze is lastig, omdat veel afhangt van wat er in de communicatie nu precies allemaal tussen partijen is voorgevallen. Om meer grip te krijgen op de slagingskansen van een ontbinding en vordering tot schadevergoeding in een dergelijk geval een toelichting met wat recente uitspraken, mede in het licht van corona.