Cursus Gezondheidsrecht

Tijdens drie interactieve cursusdagen worden door verschillende ervaren advocaten o.a. de volgende onderwerpen besproken: – Patiëntenrechten: toestemming, informatie en het recht op privacy – Patiëntenrechten in bijzondere situaties: dwang en drang in de zorg, wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging, de positie van minderjarigen en medische beslissingen rondom het levenseinde – Klacht- en tuchtrecht, kwaliteit en toezicht: claims,…