Heiploeg: HvJ EU spreekt zich uit over doorstart en prepack

De uitzondering van art. 7:666 lid 1 aanhef en onder a B.W., welke bepaling is gebaseerd op art. 5 lid 1 van de Richtlijn 2001/23/EG inzake rechten van werknemers bij overgang van onderneming, houdt in dat in afwijking van art. 7:663 B.W. (art. 3 Richtlijn) de overgang van de werknemers naar de overnemende onderneming niet…