Kan curator girale betalingen na faillissement opeisen?

Het bancaire betalingsverkeer rondom faillissement blijft een ingewikkeld vraagstuk. Het vraagstuk van betalingen door debiteuren van stil verpande vorderingen heeft de nodige hoofdbrekens gekost in het licht van verrekening en de gevolgen van de invoering van de stille pandrecht als vervanger voor de fiduciaire cessie. Op 28 januari 2022 heeft de Hoge Raad met het…