Wetsvoorstel verlenging duur tijdelijke huur en opkoopverbod

De wetgever heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee wordt beoogd de maximum duur voor de huur van woonruimte voor bepaalde tijd te verlengen van twee naar drie jaar. Ook wordt een zgn. opkoopverbod ingevoerd om te voorkomen dat beleggers woningen kopen, die zij willen verhuren. Daarmee kan de toegang tot de woningmarkt van toetreders in…