Wetsvoorstel huurbescherming ligplaats woonboten

Met het wetsvoorstel 35408 wordt de huurbescherming van ligplaatsen van woonboten gelijkgeschakeld met die van huurders van woningen ‘op de wal’. Blijkens de tekst van de Memorie van Toelichting wordt dit bereikt door (i) de overeenkomst tot huur van een ligplaats als huur van woonruimte te zien, (ii) te regelen dat koop geen huur «breekt»,…