Verticale groepsvrijstelling mededingingsrecht aangepast

De Europese Commissie heeft op 10 mei 2022 besloten de regels voor de ‘verticale groepsvrijstelling’ van het kartelverbod van art. 101 lid 1 VWEU aan te passen. De gewijzigde regeling van Verordening (EU) 330/2010 Groepsvrijstelling verticalen (in het Engels genaamd ‘Vertical Block Exemption Regulation’, afgekort als VBER), en de bijbehorende herziene ‘Verticale Richtsnoeren’, zijn op…