Verbonden partijen: wie trekt er aan de touwtjes?

In de toelichting op de balans moet op grond van art. 2:381 lid 3 B.W. vermeld worden, welke transacties er zijn aangegaan met ‘verbonden partijen’. Dit zijn partijen, die via die transacties invloed kunnen uitoefenen op of binnen de rechtspersoon. Deze transparantie is wenselijk en noodzakelijk, ook om te voorkomen dat de onderwereld toegang krijgt…

Impact oorlog Oekraïne: sancties en verzekeringsdekking

De oorlog in Oekraïne grijpt direct door in ons dagelijks leven. Niet alleen door het schokkende nieuws dat tot ons komt, maar de effecten laten zich al meteen merken in de praktijk. Zo kreeg ik van mijn verzekeringstussenpersoon voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een e-mail, waarin werd meegedeeld dat het Verbond van Verzekeraars heeft besloten de dekking…