Tijdelijke wet voorziening betalingsuitstel

Naast de subsidieregelingen van NOW en TOZO heeft de wetgever ook voorzien in een wet die ondernemers te hulp schiet bij betalingsmoeilijkheden (Stb. 2020, 522). Dit extra betalingsuitstel staat in Hoofdstuk 2 van de wet, en geldt sinds 17 december 2020 (Stb. 2020, 523) en is onderdeel van een verzamelwet van de Ministeries van SZ&W…

Corona: nakoming, verzuim, overmacht en wijziging van de overeenkomst

De coronacrisis leidt tot tal van geschillen over de nakoming van overeenkomsten. Een in het oog springend voorbeeld is de horeca-ondernemer, die bedrijfsruimte huurt maar deze door de coronamaatregelen van de overheid niet mag gebruiken. Welke rechtsmaatregelen staan er ter beschikking? En wat doet de rechter?