Verwarring over het verwarringsgevaar bij handelsnamen

In het arrest HR 19 februari 2021 (DOC Dairy Partners/Dairy Partners Limited) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beantwoord over het criterium verwarringsgevaar in art. 5 Hnw. Over dit criterium was namelijk verwarring ontstaan door een overweging van de Hoge Raad in het arrest HR 11 december 2015 (Artiestenverloningen B.V./Prae Artiestenverloning…