Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze extra mogelijkheid tot schuldsanering is voor de praktijk extra belangrijk geworden in het licht van de voor veel bedrijven – zoals bedrijven in de horeca en de retail – desastreuze economische gevolgen van de corona-maatregelen. De WHOA biedt de mogelijkheid…