Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: wat gaat er veranderen?

De EU heeft op 20 juni 2019 de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden  (EU) 2019/1152 aangenomen, waarmee Richtlijn 91/553/EEG is ingetrokken. De Lidstaten moeten de daarin vervatte richtlijnen uiterlijk 1 augustus 2022 in de nationale wetgeving implementeren. De richtlijn zal leiden tot aanpassing van een aantal bepalingen in het arbeidsrecht, waarbij onder meer een zwaardere…