Implementatiewet Herstructurering en insolventie

Zowel de Europese als de Nederlandse wetgever is sinds een aantal jaren bezig wettelijke regelingen in het leven te roepen waarmee gestreefd wordt naar continuïteit van ondernemingen in zwaar weer. De Nederlandse wetgever heeft in dat kader diverse wetten gelanceerd, in de rechtsliteratuur bekend onder afkortingen als WCO I, WCO II en WCO III. Verder…

Werkt de WHOA ook in het buitenland?

In het interessante artikel in het septembernummer (2021) van Ars Aequi belichten Géza Orbán en Simon Aarts (beiden advocaat in Amsterdam) onder de titel “WHOA, panacee of placebo” de huidige stand van zaken rond de WHOA. De schrijvers behandelen de voors en tegens van de WHOA nadat we inmiddels op rond de 40 uitspraken zijn…