Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (Afd. 2, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

Inleiding overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren

In Afd. 2, Titel 10, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren geregeld (art. 8:889 B.W. tot en met art. 8:961 B.W.).

Samenloopbepaling huur, bewaarneming en bruikleen bij vervoer goederen over binnenwateren

Art. 8:893 B.W. sluit de wettelijke bepalingen voor huur, bewaarneming en bruikleen uit ten aanzien van de terbeschikkingstelling van een schip uit. Dit met uitzondering van rompbevrachting. Hiermee sluit de wetgever samenloop van die wettelijke regelingen met het binnenvaartrecht uit. Het zeevervoersrecht kent een gelijkluidende bepaling (art. 8:374 B.W. en art. 8:1094 B.W.). Zie de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over zee en de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over de weg.

Overgang verplichtingen en rechten bij overdracht binnenschip

Bij eigendomsovergang van een tevoren vervracht, al dan niet teboekstaand, schip naar een derde volgt de nieuwe eigenaar in alle rechten en verplichtingen van de vervrachter op. De vorige eigenaar blijft echter naast de nieuwe eigenaar aan de overeenkomst gebonden (art. 8:894 lid 1 B.W.).

Rechten en verplichtingen, welke vóór de eigendomsovergang opeisbaar zijn geworden, gaan op de derde niet over (art. 8:894 lid 2 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 3-03-2022; laatste bewerking 27-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.