LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Zeerecht (Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)Exploitatie van een zeeschip (Titel 5, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Exploitatie van een zeeschip (Titel 5, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

Inleiding exploitatie van een zeeschip

Titel 5, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. geeft nadere bepalingen over de exploitatie van een zeeschip. Deze Titel kent 4 afdelingen:

Algemene bepalingen exploitatie zeeschip (Afd. 1)

Overeenkomst van goederenvervoer over zee (Afd. 2)

Overeenkomst van personenvervoer over zee (Afd. 3)

Enige bijzondere overeenkomsten zeevervoer (Afd. 4)

Auteur & Last edit

[MdV, 1-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.