Pagina inhoud

  Borgtocht (Titel 14, Boek 7 B.W.)

  Inleiding borgtocht

  De wetgever heeft in Boek 7 Burgerlijk Wetboek de borgtocht – net als bvb. de huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomst enz. – als een afzonderlijk geregelde “benoemde” overeenkomst uitgewerkt. Deze regeling staat in Titel 14 Boek 7 B.W..

  Art. 7:850 B.W. lid 1 definieert de borgtocht als de overeenkomst waarbij de borg zich tegenover de schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis, die de hoofdschuldenaar (d.w.z. een derde) heeft.

  De borgtocht is een species van de hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 6:8 B.W.). Het verschil is dat de borg niet voor een eigen verbintenis aansprakelijk is, maar voor de verbintenis van een ander. Bij hoofdelijkheid zijn meerdere partijen gelijkelijk aansprakelijk voor dezelfde (ondeelbare) verbintenis.

  De borgtocht is uitgewerkt in een drietal Afdelingen:

  – Algemene bepalingen borgtocht

  – Borgtocht particulieren

  – Onderlinge verhouding borgen

  Auteur & Last edit

  [MdV, 28-07-2016; links bijgewerkt 9-3-2018]

  Pagina inhoud

   Borgtocht (Titel 14, Boek 7 B.W.)

   Inleiding borgtocht

   De wetgever heeft in Boek 7 Burgerlijk Wetboek de borgtocht – net als bvb. de huurovereenkomst, de arbeidsovereenkomst enz. – als een afzonderlijk geregelde “benoemde” overeenkomst uitgewerkt. Deze regeling staat in Titel 14 Boek 7 B.W..

   Art. 7:850 B.W. lid 1 definieert de borgtocht als de overeenkomst waarbij de borg zich tegenover de schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis, die de hoofdschuldenaar (d.w.z. een derde) heeft.

   De borgtocht is een species van de hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 6:8 B.W.). Het verschil is dat de borg niet voor een eigen verbintenis aansprakelijk is, maar voor de verbintenis van een ander. Bij hoofdelijkheid zijn meerdere partijen gelijkelijk aansprakelijk voor dezelfde (ondeelbare) verbintenis.

   De borgtocht is uitgewerkt in een drietal Afdelingen:

   – Algemene bepalingen borgtocht

   – Borgtocht particulieren

   – Onderlinge verhouding borgen

   Auteur & Last edit

   [MdV, 28-07-2016; links bijgewerkt 9-3-2018]

   Borgtocht (Titel 14, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!