Pagina inhoud

  Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

  Inleiding verplichtingen van de koper

  De verplichtingen van de koper zijn geregeld in Afd. 4, Titel 1 van Boek 7 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen (art. 7:26 B.W. tot en met art. 7:30 B.W.).

  Naast de hier geregelde verplichtingen is bij het aangaan van de koopovereenkomst ook de onderzoeksplicht van de koper van belang. De mededelingsplicht van de verkoper prevaleert echter boven de onderzoeksplicht van de koper. Wat niet wegneemt dat bij voldoende mededeling door de verkoper de bal bij de koper komt te liggen. Zie hierover de pagina Verplichtingen verkoper.

  Koopsom

  Logischerwijs is de koper verplicht de koopprijs te betalen (art. 7:26 B.W.). Dit moet de koper – in beginsel – doen ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

  Vooruitbetaling koopsom

  De koper kan bij consumentenkoop slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van maximaal de helft van de koopprijs (lid 2).

  Art. 7:26 B.W. leden 3 t/m 6 bevatten enkele bepalingen omtrent de verkoop van onroerend goed (storting in depot en 10% aanbetalen).

  Opschortingsrecht betaling koopsom bij executie

  De koper kan de betaling opschorten als hij gestoord wordt door een vordering tot uitwinning van de zaak, of tot erkenning van een recht dat daarop niet had mogen rusten, dan wel mocht de koper dit redelijkerwijs vrezen (art. 7:27 B.W.).

  Verjaring vordering koopsom

  De vordering tot betaling van de koopsom verjaart bij consumentenkoop na 2 jaren (art. 7:28 B.W.).

  Ontvangst bij aflevering en weigering

  Koper moet – als hij de afgeleverde zaak na ontvangst wil weigeren – daar goede zorg voor dragen (art. 7:29 lid 1 B.W.). Voor de redelijke kosten tot behoud heeft de koper een retentierecht. Als de zaak bvb. een paard is, dan moet die in de tussentijd worden gevoederd en dat kost geld. Om maar een willekeurig voorbeeld te noemen.

  Als hij de zaak wil weigeren, dan moet hij deze bij aflevering toch in ontvangst nemen, tenzij er bij aflevering aanwezig is of iemand die de verkoper kan vertegenwoordigen (art. 7:29 lid 2 B.W.).

  Noodverkoop bederfelijke waren

  Hij mag de zaak zo nodig verkopen als die “bederfelijk” is (art. 7:30 B.W.). Goederen kunnen ook in economische zin bederfelijk zijn: bvb. als een lading goederen van overzee in een container is afgeleverd, en de opslag en demurrage van de container met inhoud lopen op, dan mag de koper de zaken verkopen om te zorgen dat de kosten niet teveel oplopen.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-09-2018; laatste bewerking 4-01-2023]

  Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

   Inleiding verplichtingen van de koper

   De verplichtingen van de koper zijn geregeld in Afd. 4, Titel 1 van Boek 7 B.W.. De regeling omvat 5 bepalingen (art. 7:26 B.W. tot en met art. 7:30 B.W.).

   Naast de hier geregelde verplichtingen is bij het aangaan van de koopovereenkomst ook de onderzoeksplicht van de koper van belang. De mededelingsplicht van de verkoper prevaleert echter boven de onderzoeksplicht van de koper. Wat niet wegneemt dat bij voldoende mededeling door de verkoper de bal bij de koper komt te liggen. Zie hierover de pagina Verplichtingen verkoper.

   Koopsom

   Logischerwijs is de koper verplicht de koopprijs te betalen (art. 7:26 B.W.). Dit moet de koper – in beginsel – doen ten tijde en ter plaatse van de aflevering.

   Vooruitbetaling koopsom

   De koper kan bij consumentenkoop slechts worden verplicht tot vooruitbetaling van maximaal de helft van de koopprijs (lid 2).

   Art. 7:26 B.W. leden 3 t/m 6 bevatten enkele bepalingen omtrent de verkoop van onroerend goed (storting in depot en 10% aanbetalen).

   Opschortingsrecht betaling koopsom bij executie

   De koper kan de betaling opschorten als hij gestoord wordt door een vordering tot uitwinning van de zaak, of tot erkenning van een recht dat daarop niet had mogen rusten, dan wel mocht de koper dit redelijkerwijs vrezen (art. 7:27 B.W.).

   Verjaring vordering koopsom

   De vordering tot betaling van de koopsom verjaart bij consumentenkoop na 2 jaren (art. 7:28 B.W.).

   Ontvangst bij aflevering en weigering

   Koper moet – als hij de afgeleverde zaak na ontvangst wil weigeren – daar goede zorg voor dragen (art. 7:29 lid 1 B.W.). Voor de redelijke kosten tot behoud heeft de koper een retentierecht. Als de zaak bvb. een paard is, dan moet die in de tussentijd worden gevoederd en dat kost geld. Om maar een willekeurig voorbeeld te noemen.

   Als hij de zaak wil weigeren, dan moet hij deze bij aflevering toch in ontvangst nemen, tenzij er bij aflevering aanwezig is of iemand die de verkoper kan vertegenwoordigen (art. 7:29 lid 2 B.W.).

   Noodverkoop bederfelijke waren

   Hij mag de zaak zo nodig verkopen als die “bederfelijk” is (art. 7:30 B.W.). Goederen kunnen ook in economische zin bederfelijk zijn: bvb. als een lading goederen van overzee in een container is afgeleverd, en de opslag en demurrage van de container met inhoud lopen op, dan mag de koper de zaken verkopen om te zorgen dat de kosten niet teveel oplopen.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-09-2018; laatste bewerking 4-01-2023]

   Verplichtingen van de koper (Afd. 4, Titel 1, Boek 7 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!