Pagina inhoud

  Legaten (Afd. 2, Titel 5, Boek 4 B.W.)

  Inleiding legaten

  Afd. 2 van Titel 5 verschillende soorten erfstellingen is getiteld Legaten (art. 4:117 B.W. tot en met art. 4:129 B.W.) (deze Afd. bestaat zelf ook weer uit 2 paragrafen). Een legaat is een wilsbeschikking waarin de erflater een bepaald goed of een geldsbedrag aan iemand (de legataris) nalaat.

  Dit kan een erfgenaam zijn of iemand die niet tot de erfgenamen behoort. Een legaat legt de verplichting op aan de erfgenamen om deze wilsbeschikking uit te voeren door het goed of het bedrag aan de legataris te geven. Betreft het een bepaald goed en is dit niet meer in de nalatenschap aanwezig, dan vervalt het legaat.

  Algemene bepalingen legaten (Par. 1)

  In Par. 1 worden eerst enkele algemene bepalingen gegeven over legaten. De paragraaf omvat 9 bepalingen (art. 4:117 B.W. tot en met art. 4:125 B.W.).

  Definitie legaat

  Art. 4:117 lid 1 B.W. geeft allereerst de definitie van een legaat: dit is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent.

  De verbintenis uit dat vorderingsrecht komt, tenzij het aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen (lid 2). Als de prestatie deelbaar is (zoals bij een geldbedrag), dan rust de verbintenis op de erfgenamen in delen, evenredig aan hun aandeel in de erfenis. Dit weer tenzij de erflater anders bepaald heeft (lid 3).

  Dit is dus een voorbeeld van een al of niet hoofdelijke schuld. Zie de pagina Pluraliteit en hoofdelijkheid van schuldenaren.

  Giften en andere handelingen die worden aangemerkt als legaten (Par. 2)

  In Par. 2 geeft de wet nog 4 bepalingen voor andersoortige giften, die door de wet worden beschouwd als legaten (art. 4:126 B.W. tot en met art. 4:129 B.W.).

  Schenking of gift uit te voeren na overlijden

  Een schenking of andere gift wordt, voor zover deze de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever wordt uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de schenker of gever is uitgevoerd, voor de toepassing van hetgeen in Boek 4 B.W. is bepaald betreffende inkorting en vermindering aangemerkt als een legaat ten laste van de gezamenlijke erfgenamen (art. 4:126 lid 1 B.W.).

  In afwijking van de artikelen 87 lid 2 en 120 lid 3 komt de schenking of andere gift, indien daarbij niet anders is bepaald, als laatste voor inkorting en vermindering in aanmerking. Kan de schenking of andere gift tot aan het overlijden van de schenker of gever worden herroepen, dan mist de tweede zin toepassing.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 13-01-2022; laatste bewerking 3-04-2022]

  Legaten (Afd. 2, Titel 5, Boek 4 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Legaten (Afd. 2, Titel 5, Boek 4 B.W.)

   Inleiding legaten

   Afd. 2 van Titel 5 verschillende soorten erfstellingen is getiteld Legaten (art. 4:117 B.W. tot en met art. 4:129 B.W.) (deze Afd. bestaat zelf ook weer uit 2 paragrafen). Een legaat is een wilsbeschikking waarin de erflater een bepaald goed of een geldsbedrag aan iemand (de legataris) nalaat.

   Dit kan een erfgenaam zijn of iemand die niet tot de erfgenamen behoort. Een legaat legt de verplichting op aan de erfgenamen om deze wilsbeschikking uit te voeren door het goed of het bedrag aan de legataris te geven. Betreft het een bepaald goed en is dit niet meer in de nalatenschap aanwezig, dan vervalt het legaat.

   Algemene bepalingen legaten (Par. 1)

   In Par. 1 worden eerst enkele algemene bepalingen gegeven over legaten. De paragraaf omvat 9 bepalingen (art. 4:117 B.W. tot en met art. 4:125 B.W.).

   Definitie legaat

   Art. 4:117 lid 1 B.W. geeft allereerst de definitie van een legaat: dit is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent.

   De verbintenis uit dat vorderingsrecht komt, tenzij het aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen (lid 2). Als de prestatie deelbaar is (zoals bij een geldbedrag), dan rust de verbintenis op de erfgenamen in delen, evenredig aan hun aandeel in de erfenis. Dit weer tenzij de erflater anders bepaald heeft (lid 3).

   Dit is dus een voorbeeld van een al of niet hoofdelijke schuld. Zie de pagina Pluraliteit en hoofdelijkheid van schuldenaren.

   Giften en andere handelingen die worden aangemerkt als legaten (Par. 2)

   In Par. 2 geeft de wet nog 4 bepalingen voor andersoortige giften, die door de wet worden beschouwd als legaten (art. 4:126 B.W. tot en met art. 4:129 B.W.).

   Schenking of gift uit te voeren na overlijden

   Een schenking of andere gift wordt, voor zover deze de strekking heeft dat zij pas na het overlijden van de schenker of gever wordt uitgevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de schenker of gever is uitgevoerd, voor de toepassing van hetgeen in Boek 4 B.W. is bepaald betreffende inkorting en vermindering aangemerkt als een legaat ten laste van de gezamenlijke erfgenamen (art. 4:126 lid 1 B.W.).

   In afwijking van de artikelen 87 lid 2 en 120 lid 3 komt de schenking of andere gift, indien daarbij niet anders is bepaald, als laatste voor inkorting en vermindering in aanmerking. Kan de schenking of andere gift tot aan het overlijden van de schenker of gever worden herroepen, dan mist de tweede zin toepassing.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 13-01-2022; laatste bewerking 3-04-2022]

   Legaten (Afd. 2, Titel 5, Boek 4 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!