Pagina inhoud

  Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

  Inleiding Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

  In de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt het overgangsrecht van het in 1992 ingevoerde ‘nieuwe’ Burgerlijk Wetboek bijgehouden. Dit betreft niet alleen de wijzigingen bij invoeringen destijds, maar ook meer recente wijzigingen worden daarin steeds bijgehouden, om het voor die wetswijzigingen geldende overgangsrecht vast te leggen.

  Overgangsrecht Pachtwet

  Per 1 september 2007 is met de artikelen 7:311 e.v. Burgerlijk Wetboek een nieuwe wettelijke regeling van de pacht in werking getreden en is de Pachtwet vervallen. Het nieuwe recht heeft volgens artikel 68a lid 1 Overgangswet Nieuw BW in beginsel onmiddellijke werking.

  Overgangsrecht geldigheidsduur cadeaubonnen

  In art. 191a Overgangswet is bepaald, dat art. 6:236, onderdeel t B.W. – dat de geldigheidsduur van cadeaubonnen op tenminste twee jaar stelt – niet van toepassing is op een in de algemene voorwaarden voorkomend beding bij een overeenkomst gesloten voor het tijdstip van inwerkingtreding van die bepaling (Stb. 2021, 506). Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2022.

  Overgangsrecht Wet Maximering huurprijsverhogingen

  In art. 208ea Overgangswet N.B.W. is met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten een bepaling van overgangsrecht toegevoegd, die de gevolgen van die wetswijziging regelt (art. 208ea Overgangswet en art. 208eb Overgangswet).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 13-06-2021; laatste bewerking 25-04-2023]

  Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

   Inleiding Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

   In de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt het overgangsrecht van het in 1992 ingevoerde ‘nieuwe’ Burgerlijk Wetboek bijgehouden. Dit betreft niet alleen de wijzigingen bij invoeringen destijds, maar ook meer recente wijzigingen worden daarin steeds bijgehouden, om het voor die wetswijzigingen geldende overgangsrecht vast te leggen.

   Overgangsrecht Pachtwet

   Per 1 september 2007 is met de artikelen 7:311 e.v. Burgerlijk Wetboek een nieuwe wettelijke regeling van de pacht in werking getreden en is de Pachtwet vervallen. Het nieuwe recht heeft volgens artikel 68a lid 1 Overgangswet Nieuw BW in beginsel onmiddellijke werking.

   Overgangsrecht geldigheidsduur cadeaubonnen

   In art. 191a Overgangswet is bepaald, dat art. 6:236, onderdeel t B.W. – dat de geldigheidsduur van cadeaubonnen op tenminste twee jaar stelt – niet van toepassing is op een in de algemene voorwaarden voorkomend beding bij een overeenkomst gesloten voor het tijdstip van inwerkingtreding van die bepaling (Stb. 2021, 506). Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2022.

   Overgangsrecht Wet Maximering huurprijsverhogingen

   In art. 208ea Overgangswet N.B.W. is met de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten een bepaling van overgangsrecht toegevoegd, die de gevolgen van die wetswijziging regelt (art. 208ea Overgangswet en art. 208eb Overgangswet).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 13-06-2021; laatste bewerking 25-04-2023]

   Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!