Pagina inhoud

  Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

  Inleiding appartementsrechten

  Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W.. Ook de erfpachter en de opstaller hebben deze bevoegdheid (met betrekking tot hun beperkte recht), mits met toestemming van de grondeigenaar (art. 5:106 lid 7 B.W.).

  Art. 5:106 lid 4 B.W. definieert het begrip appartementsrecht aldus:

  “Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.”

  De wettelijke regeling van de appartementsrechten is ingedeeld in vier afdelingen:

  Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1) (art. 5:106 B.W. tot en met art. 5:123 B.W.)

  Vereniging van eigenaren (Afd. 2) (ook wel bekend onder de afgekorte aanduiding ‘VvE’) (art. 5:124 B.W. tot en met art. 5:135 B.W.)

  Rechten uit verzekeringsovereenkomsten appartementen (Afd. 3) (art. 5:136 B.W. en art. 5:138 B.W.)

  Wijziging en opheffing van splitsing van appartementen (Afd. 4) (art. 5:139 B.W. tot en met art. 5:147 B.W.)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 22-03-2018; laatste bewerking 10-12-2023]

  Pagina inhoud

   Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

   Inleiding appartementsrechten

   Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W.. Ook de erfpachter en de opstaller hebben deze bevoegdheid (met betrekking tot hun beperkte recht), mits met toestemming van de grondeigenaar (art. 5:106 lid 7 B.W.).

   Art. 5:106 lid 4 B.W. definieert het begrip appartementsrecht aldus:

   “Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.”

   De wettelijke regeling van de appartementsrechten is ingedeeld in vier afdelingen:

   Algemene bepalingen appartementsrechten (Afd. 1) (art. 5:106 B.W. tot en met art. 5:123 B.W.)

   Vereniging van eigenaren (Afd. 2) (ook wel bekend onder de afgekorte aanduiding ‘VvE’) (art. 5:124 B.W. tot en met art. 5:135 B.W.)

   Rechten uit verzekeringsovereenkomsten appartementen (Afd. 3) (art. 5:136 B.W. en art. 5:138 B.W.)

   Wijziging en opheffing van splitsing van appartementen (Afd. 4) (art. 5:139 B.W. tot en met art. 5:147 B.W.)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 22-03-2018; laatste bewerking 10-12-2023]

   Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!