Pagina inhoud

  De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand en van afschriften en uittreksels (Afd. 7, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding de bewijskracht van akten van de burgerlijke stand en van afschriften en uittreksels

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 7, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat twee bepalingen over de bewijskracht van akten ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (art. 1:21 B.W. en art. 1:22a B.W.).

  Bewijskracht van de akte van geboorte

  De akte van geboorte bewijst ten aanzien van een ieder dat op de in de akte vermelde plaats, dag en uur uit de daarin genoemde moeder een kind van het daarin vermelde geslacht is geboren.

  Vermeldt de akte dat de plaats van de geboorte van het kind niet bekend is, dan komt dezelfde bewijskracht toe aan de vermelding van de plaats waar het is aangetroffen (art. 1:22 lid 1 B.W.).

  Bewijskracht akte van overlijden

  De akte van overlijden bewijst ten aanzien van een ieder, dat op de plaats, de dag en het uur, in de akte vermeld, de daarin genoemde persoon is overleden of, indien de akte krachtens art. 1:19f lid 2 B.W. is opgemaakt, dat het lijk van de daarin genoemde persoon op de plaats, de dag en het uur, in de akte vermeld, is gevonden (art. 1:22 lid 2 B.W.). Zie ook de pagina Akten van geboorte, van overlijden en attestaties de vita.

  Bewijskracht akten burgerlijke stand gelijk aan authentieke akten

  Voor het overige hebben akten van de burgerlijke stand dezelfde bewijskracht als andere authentieke akten (art. 1:22 lid 3 B.W.). Zie over de bewijskracht van akten ook de pagina Akten en vonnissen.

  Bewijskracht van authentieke afschriften of uittreksels van akten van de burgerlijke stand

  Authentieke afschriften of uittreksels, in de wettige vorm opgemaakt en afgegeven door de daartoe bevoegde bewaarder van het register, hebben dezelfde bewijskracht als het origineel, tenzij bewezen wordt dat zij daarmede niet overeenstemmen (art. 1:22a B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 24-07-2023]

  De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand en van afschriften en uittreksels (Afd. 7, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand en van afschriften en uittreksels (Afd. 7, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding de bewijskracht van akten van de burgerlijke stand en van afschriften en uittreksels

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 7, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat twee bepalingen over de bewijskracht van akten ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (art. 1:21 B.W. en art. 1:22a B.W.).

   Bewijskracht van de akte van geboorte

   De akte van geboorte bewijst ten aanzien van een ieder dat op de in de akte vermelde plaats, dag en uur uit de daarin genoemde moeder een kind van het daarin vermelde geslacht is geboren.

   Vermeldt de akte dat de plaats van de geboorte van het kind niet bekend is, dan komt dezelfde bewijskracht toe aan de vermelding van de plaats waar het is aangetroffen (art. 1:22 lid 1 B.W.).

   Bewijskracht akte van overlijden

   De akte van overlijden bewijst ten aanzien van een ieder, dat op de plaats, de dag en het uur, in de akte vermeld, de daarin genoemde persoon is overleden of, indien de akte krachtens art. 1:19f lid 2 B.W. is opgemaakt, dat het lijk van de daarin genoemde persoon op de plaats, de dag en het uur, in de akte vermeld, is gevonden (art. 1:22 lid 2 B.W.). Zie ook de pagina Akten van geboorte, van overlijden en attestaties de vita.

   Bewijskracht akten burgerlijke stand gelijk aan authentieke akten

   Voor het overige hebben akten van de burgerlijke stand dezelfde bewijskracht als andere authentieke akten (art. 1:22 lid 3 B.W.). Zie over de bewijskracht van akten ook de pagina Akten en vonnissen.

   Bewijskracht van authentieke afschriften of uittreksels van akten van de burgerlijke stand

   Authentieke afschriften of uittreksels, in de wettige vorm opgemaakt en afgegeven door de daartoe bevoegde bewaarder van het register, hebben dezelfde bewijskracht als het origineel, tenzij bewezen wordt dat zij daarmede niet overeenstemmen (art. 1:22a B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 24-07-2023]

   De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand en van afschriften en uittreksels (Afd. 7, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!