Pagina inhoud

  De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan (Afd. 2, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. In Afd. 2, Titel 4 van Boek 1 B.W. worden regels gegeven over de registers van burgerlijke stand. Deze afdeling omvat 4 bepalingen (art. 1:17 B.W. tot en met art. 1:17c B.W.).

  Register van geboorten, van huwelijken en geregistreerde partnerschappen en van overlijden

  Iedere gemeente houdt registers van geboorten, van huwelijken, van geregistreerde partnerschappen en van overlijden bij (art. 1:17 lid 1 B.W.).

  Centraal register in Den Haag voor de inschrijving van rechterlijke uitspraken inzake niet in Nederland ingeschreven huwelijken

  in de gemeente ‘s-Gravenhage, naast de in het eerste lid genoemde registers, een register voor de inschrijving van de in art. 1:21 B.W. bedoelde rechterlijke uitspraken (art. 1:17 lid 2 B.W.).

  Het gaat hierbij om uitspraken inzake de ontbinding of vernietiging van niet in Nederland ingeschreven huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Zie ook de pagina Inschrijving rechterlijke uitspraken in het register van de Burgerlijke stand.

  Bewaring van de registers van de Burgerlijke stand

  De registers van de burgerlijke stand worden in het gemeentehuis bewaard totdat zij naar een gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet 1995 worden overgebracht (art. 1:17a lid 1 B.W.).

  Archivering registers burgerlijke stand

  De overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de in het gemeentehuis berustende registers van geboorten vindt plaats na honderd jaar na de afsluiting van deze registers.

  Voor de registers van huwelijken en geregistreerde partnerschappen geldt een termijn van vijfenzeventig jaar. De overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de registers van overlijden vindt plaats na vijftig jaar na de afsluiting van deze registers (art. 1:17a lid 2 B.W.).

  Beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats

  beheerder van een archiefbewaarplaats als bedoeld in art. 1:17a B.W. is belast met het bewaren van de onder hem berustende registers, met het toevoegen van latere vermeldingen aan de daarin opgenomen akten en met de afgifte van afschriften en uittreksels van deze akten (art. 1:17b B.W.).

  Besluit Burgerlijke stand 1994

  Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld alles wat verder betreft de inrichting van de registers, alsmede de in art. 1:17b B.W. genoemde handelingen ten aanzien van die registers (art. 1:17c B.W.). De betreffende regeling is het Besluit Burgerlijke stand 1994.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 19-07-2023]

  De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan (Afd. 2, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan (Afd. 2, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. In Afd. 2, Titel 4 van Boek 1 B.W. worden regels gegeven over de registers van burgerlijke stand. Deze afdeling omvat 4 bepalingen (art. 1:17 B.W. tot en met art. 1:17c B.W.).

   Register van geboorten, van huwelijken en geregistreerde partnerschappen en van overlijden

   Iedere gemeente houdt registers van geboorten, van huwelijken, van geregistreerde partnerschappen en van overlijden bij (art. 1:17 lid 1 B.W.).

   Centraal register in Den Haag voor de inschrijving van rechterlijke uitspraken inzake niet in Nederland ingeschreven huwelijken

   in de gemeente ‘s-Gravenhage, naast de in het eerste lid genoemde registers, een register voor de inschrijving van de in art. 1:21 B.W. bedoelde rechterlijke uitspraken (art. 1:17 lid 2 B.W.).

   Het gaat hierbij om uitspraken inzake de ontbinding of vernietiging van niet in Nederland ingeschreven huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Zie ook de pagina Inschrijving rechterlijke uitspraken in het register van de Burgerlijke stand.

   Bewaring van de registers van de Burgerlijke stand

   De registers van de burgerlijke stand worden in het gemeentehuis bewaard totdat zij naar een gemeentelijke archiefbewaarplaats in de zin van de Archiefwet 1995 worden overgebracht (art. 1:17a lid 1 B.W.).

   Archivering registers burgerlijke stand

   De overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de in het gemeentehuis berustende registers van geboorten vindt plaats na honderd jaar na de afsluiting van deze registers.

   Voor de registers van huwelijken en geregistreerde partnerschappen geldt een termijn van vijfenzeventig jaar. De overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de registers van overlijden vindt plaats na vijftig jaar na de afsluiting van deze registers (art. 1:17a lid 2 B.W.).

   Beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats

   beheerder van een archiefbewaarplaats als bedoeld in art. 1:17a B.W. is belast met het bewaren van de onder hem berustende registers, met het toevoegen van latere vermeldingen aan de daarin opgenomen akten en met de afgifte van afschriften en uittreksels van deze akten (art. 1:17b B.W.).

   Besluit Burgerlijke stand 1994

   Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld alles wat verder betreft de inrichting van de registers, alsmede de in art. 1:17b B.W. genoemde handelingen ten aanzien van die registers (art. 1:17c B.W.). De betreffende regeling is het Besluit Burgerlijke stand 1994.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 19-07-2023]

   De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan (Afd. 2, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!