Pagina inhoud

  De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 11, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat effectief 5 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:26 B.W. tot en met art. 1:26e B.W.). Art. 1:26c B.W. en art. 1:26f B.W. zijn vervallen.

  Verklaring voor recht van buitenlandse akte uitspraak en inschrijving daarvan in registers burgerlijke stand

  Het gaat hierbij – in het kader van Titel 4 – om akten en uitspraken, waarvan de belanghebbende wil dat die worden ingeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Art. 1:26 lid 1 B.W. bepaalt daartoe, dat ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, de rechtbank kan verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand. Zie ook de pagina Inschrijving van buitenlandse akten.

  Deze verklaring voor recht kan eveneens op verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand of van het openbaar ministerie worden afgegeven (art. 1:26 lid 2 B.W.).

  Toevoeging latere vermeldingen op last van de rechter

  De rechtbank kan, op verzoek of ambtshalve, bij de in het eerste lid van art. 1:26 B.W. bedoelde verklaring voor recht tevens de toevoeging van een latere vermelding, op grond van art. 1:24 lid 1 B.W., aan een in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand voorkomende akte gelasten (art. 1:26a B.W.). Zie voor art. 1:24 lid 1 B.W. de pagina Aanvulling van de registers van de burgerlijke stand.

  Bevel tot inschrijving andere buitenlandse aktes

  Als met betrekking tot de verzoeker geen akte in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand opgenomen, dan kan de rechtbank Den Haag, op verzoek of ambtshalve, bij haar beschikking tevens de inschrijving overeenkomstig art. 1:25 B.W. van een daarvoor in aanmerking komende in het buitenland opgemaakte akte in de registers van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage gelasten, alsmede de verbetering van de akte van inschrijving op grond van art. 1:24 lid 1 B.W..

  Ook kan zij bij haar beschikking een last als bedoeld in art. 1:25c B.W. geven alsmede een last tot verbetering, overeenkomstig art. 1:24 lid 1 B.W., van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage op te maken akte (art. 1:26b B.W.). Zie voor art. 1:25 B.W. en art. 1:25c B.W. nader de pagina Inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte.

  NB rechtbank Den Haag is gevestigd te ‘s-Gravenhage 😉

  Overleggen authentiek afschrift van buitenlandse akte of uitspraak ten behoeve van de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand

  De overlegging van een authentiek afschrift van de buitenlandse akte of uitspraak waarop het verzoek betrekking heeft, kan worden verlangd. Art. 986 lid 3 en 4 Rv. is van overeenkomstige toepassing. Zie voor deze bepaling nader de pagina Algemene bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse executoriale titels (art. 1:26d B.W.).

  Toezending afschrift aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

  De griffier van het college, waarbij de zaak laatstelijk aanhangig was, zendt een afschrift van de beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in wiens registers een op de belanghebbende betrekking hebbende akte is opgenomen, waaraan een latere vermelding van de beschikking moet worden toegevoegd. Is bij de beschikking een last tot inschrijving van een in het buitenland opgemaakte akte gegeven, dan zendt de griffier een afschrift van de beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage (art. 1:26e B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 27-07-2023]

  De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 11, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat effectief 5 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:26 B.W. tot en met art. 1:26e B.W.). Art. 1:26c B.W. en art. 1:26f B.W. zijn vervallen.

   Verklaring voor recht van buitenlandse akte uitspraak en inschrijving daarvan in registers burgerlijke stand

   Het gaat hierbij – in het kader van Titel 4 – om akten en uitspraken, waarvan de belanghebbende wil dat die worden ingeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

   Art. 1:26 lid 1 B.W. bepaalt daartoe, dat ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, de rechtbank kan verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand. Zie ook de pagina Inschrijving van buitenlandse akten.

   Deze verklaring voor recht kan eveneens op verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand of van het openbaar ministerie worden afgegeven (art. 1:26 lid 2 B.W.).

   Toevoeging latere vermeldingen op last van de rechter

   De rechtbank kan, op verzoek of ambtshalve, bij de in het eerste lid van art. 1:26 B.W. bedoelde verklaring voor recht tevens de toevoeging van een latere vermelding, op grond van art. 1:24 lid 1 B.W., aan een in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand voorkomende akte gelasten (art. 1:26a B.W.). Zie voor art. 1:24 lid 1 B.W. de pagina Aanvulling van de registers van de burgerlijke stand.

   Bevel tot inschrijving andere buitenlandse aktes

   Als met betrekking tot de verzoeker geen akte in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand opgenomen, dan kan de rechtbank Den Haag, op verzoek of ambtshalve, bij haar beschikking tevens de inschrijving overeenkomstig art. 1:25 B.W. van een daarvoor in aanmerking komende in het buitenland opgemaakte akte in de registers van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage gelasten, alsmede de verbetering van de akte van inschrijving op grond van art. 1:24 lid 1 B.W..

   Ook kan zij bij haar beschikking een last als bedoeld in art. 1:25c B.W. geven alsmede een last tot verbetering, overeenkomstig art. 1:24 lid 1 B.W., van de door de ambtenaar van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage op te maken akte (art. 1:26b B.W.). Zie voor art. 1:25 B.W. en art. 1:25c B.W. nader de pagina Inschrijving van buitenlandse akten en de vervangende akte van geboorte.

   NB rechtbank Den Haag is gevestigd te ‘s-Gravenhage 😉

   Overleggen authentiek afschrift van buitenlandse akte of uitspraak ten behoeve van de inschrijving in de registers van de burgerlijke stand

   De overlegging van een authentiek afschrift van de buitenlandse akte of uitspraak waarop het verzoek betrekking heeft, kan worden verlangd. Art. 986 lid 3 en 4 Rv. is van overeenkomstige toepassing. Zie voor deze bepaling nader de pagina Algemene bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse executoriale titels (art. 1:26d B.W.).

   Toezending afschrift aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

   De griffier van het college, waarbij de zaak laatstelijk aanhangig was, zendt een afschrift van de beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in wiens registers een op de belanghebbende betrekking hebbende akte is opgenomen, waaraan een latere vermelding van de beschikking moet worden toegevoegd. Is bij de beschikking een last tot inschrijving van een in het buitenland opgemaakte akte gegeven, dan zendt de griffier een afschrift van de beschikking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage (art. 1:26e B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 27-07-2023]

   De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!