Pagina inhoud

  De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak

  In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 11, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 7 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:26 B.W. tot en met art. 1:26f B.W.).

  Verklaring voor recht van buitenlandse akte uitspraak en inschrijving daarvan in registers burgerlijke stand

  Het gaat hierbij – in het kader van Titel 4 – om akten en uitspraken, waarvan de belanghebbende wil dat die worden ingeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Art. 1:26 B.W. bepaalt daartoe, dat ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, de rechtbank kan verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand.

  Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022]

  De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak

   In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 11, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 7 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:26 B.W. tot en met art. 1:26f B.W.).

   Verklaring voor recht van buitenlandse akte uitspraak en inschrijving daarvan in registers burgerlijke stand

   Het gaat hierbij – in het kader van Titel 4 – om akten en uitspraken, waarvan de belanghebbende wil dat die worden ingeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

   Art. 1:26 B.W. bepaalt daartoe, dat ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, de rechtbank kan verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand.

   Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022]

   De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!