Pagina inhoud

  Algemene bepalingen vermogensrecht (Titel 1, Boek 3 B.W.)

  Inleiding algemene bepalingen vermogensrecht

  Boek 3 Burgerlijk Wetboek bevat de inleiding tot het vermogensrecht. Titel 1, bevat algemene bepalingen, waarin de algemene begrippen van het vermogensrecht gedefinieerd worden.

  De titel Algemene bepalingen omvat 31 artikelen, onderverdeeld in 4 Afdelingen. Oorspronkelijk waren dat er twee: Afd. 1 Begripsbepalingen (art. 3:1 t/m 3:15 B.W.) en Afd. 2 Inschrijvingen betreffende registergoederen (art. 3:16 t/m 3:31 B.W.).

  Meer recent zijn er twee afdelingen toegevoegd: Afd. 1A Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer en Afd. 1B Het voeren van een administratie.

  Misbruik van recht

  Een centrale bepaling in het vermogensrecht is art. 3:13 B.W., waarin wordt bepaald dat een bevoegdheid niet kan worden ingeroepen indien dit neerkomt op misbruik van recht. Deze bepaling is te vinden in Afd. 1 van Titel 1, genaamd Begripsbepalingen.

  Dit principe komt in het gehele vermogensrecht terug: zie bvb. de pagina Algemene beginselen procedures en de pagina Akkoord in faillissement met betrekking tot de beperkte mogelijkheden tot het afdwingen van een buitengerechtelijk akkoord. En zie ook de pagina Beheer door de curator betreffende de inlichtingenplicht.

  Begripsbepalingen

  De begripsbepalingen in Afd. 1 van Titel 1 Boek 3 B.W. zijn voor het hele vermogensrecht van belang. Deze moeten dus steeds in het achterhoofd gehouden worden wanneer je in de meer toegespitste onderdelen van het vermogensrecht aan het werk bent.

  Auteur & last edit

  [MdV, 28-12-2017; laatste bewerking 23-04-2023]

  Pagina inhoud

   Algemene bepalingen vermogensrecht (Titel 1, Boek 3 B.W.)

   Inleiding algemene bepalingen vermogensrecht

   Boek 3 Burgerlijk Wetboek bevat de inleiding tot het vermogensrecht. Titel 1, bevat algemene bepalingen, waarin de algemene begrippen van het vermogensrecht gedefinieerd worden.

   De titel Algemene bepalingen omvat 31 artikelen, onderverdeeld in 4 Afdelingen. Oorspronkelijk waren dat er twee: Afd. 1 Begripsbepalingen (art. 3:1 t/m 3:15 B.W.) en Afd. 2 Inschrijvingen betreffende registergoederen (art. 3:16 t/m 3:31 B.W.).

   Meer recent zijn er twee afdelingen toegevoegd: Afd. 1A Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer en Afd. 1B Het voeren van een administratie.

   Misbruik van recht

   Een centrale bepaling in het vermogensrecht is art. 3:13 B.W., waarin wordt bepaald dat een bevoegdheid niet kan worden ingeroepen indien dit neerkomt op misbruik van recht. Deze bepaling is te vinden in Afd. 1 van Titel 1, genaamd Begripsbepalingen.

   Dit principe komt in het gehele vermogensrecht terug: zie bvb. de pagina Algemene beginselen procedures en de pagina Akkoord in faillissement met betrekking tot de beperkte mogelijkheden tot het afdwingen van een buitengerechtelijk akkoord. En zie ook de pagina Beheer door de curator betreffende de inlichtingenplicht.

   Begripsbepalingen

   De begripsbepalingen in Afd. 1 van Titel 1 Boek 3 B.W. zijn voor het hele vermogensrecht van belang. Deze moeten dus steeds in het achterhoofd gehouden worden wanneer je in de meer toegespitste onderdelen van het vermogensrecht aan het werk bent.

   Auteur & last edit

   [MdV, 28-12-2017; laatste bewerking 23-04-2023]

   Algemene bepalingen vermogensrecht (Titel 1, Boek 3 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!