Pagina inhoud

  Huurkoop van teboekstaande binnenschepen (Afd. 3, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding huurkoop van teboekstaande binnenschepen

  In Afd. 3 van Titel 8 Boek 8 B.W. is de huurkoop van teboekstaande binnenschepen geregeld. Deze afdeling bevat dertien bepalingen (art. 8:800 B.W. tot en met art. 8:812 B.W.).

  Definitie scheepshuurkoop binnenschip

  Scheepshuurkoop van een in het in artikel 783 genoemde register teboekstaand binnenschip komt tot stand bij een notariële akte.

  Hierbij verbindt de koper zich tot betaling van een prijs in termijnen, waarvan twee of meer termijnen verschijnen nadat de verkoper aan de koper het schip ter beschikking heeft gesteld en de verkoper zich verbindt tot eigendomsoverdracht van het binnenschip na algehele betaling van hetgeen door de koper krachtens de overeenkomst is verschuldigd (art. 8:800 B.W.).

  Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 31-01-2022]

  Huurkoop van teboekstaande binnenschepen (Afd. 3, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Huurkoop van teboekstaande binnenschepen (Afd. 3, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding huurkoop van teboekstaande binnenschepen

   In Afd. 3 van Titel 8 Boek 8 B.W. is de huurkoop van teboekstaande binnenschepen geregeld. Deze afdeling bevat dertien bepalingen (art. 8:800 B.W. tot en met art. 8:812 B.W.).

   Definitie scheepshuurkoop binnenschip

   Scheepshuurkoop van een in het in artikel 783 genoemde register teboekstaand binnenschip komt tot stand bij een notariële akte.

   Hierbij verbindt de koper zich tot betaling van een prijs in termijnen, waarvan twee of meer termijnen verschijnen nadat de verkoper aan de koper het schip ter beschikking heeft gesteld en de verkoper zich verbindt tot eigendomsoverdracht van het binnenschip na algehele betaling van hetgeen door de koper krachtens de overeenkomst is verschuldigd (art. 8:800 B.W.).

   Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 31-01-2022]

   Huurkoop van teboekstaande binnenschepen (Afd. 3, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!