Pagina inhoud

  Rederij van het binnenschip (Afd. 1, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding rederij van het binnenschip

  Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen.

  In Afd. 1 is de rederij van het binnenschip wettelijk geregeld. Deze afdeling bevat twee bepalingen (art. 8:770 B.W. en art. 8:771 B.W.).

  Wanneer is sprake van een rederij van een binnenschip?

  Op grond van art. 8:770 lid 1 B.W. is er met betrekking tot een binnenschip sprake van een rederij, als het schip blijkens de openbare registers, bedoeld in Afd. 2, Titel 1 van Boek 3 B.W. aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort. Zie ook de pagina Inschrijving registergoederen.

  Wanneer de eigenaren van het schip onder een gemeenschappelijke naam optreden bestaat slechts een rederij, indien zulks uitdrukkelijk bij akte is overeengekomen en deze akte in die registers is ingeschreven.

  Een rederij van een binnenschip is geen rechtspersoon

  Een rederijk van een binnenschip is krachtens art. 8:770 lid 2 B.W. geen rechtspersoon.

  Overeenkomstige toepassing regeling zeeschepen op binnenschepen

  Afd. 1, Titel 3, Boek 8 B.W. – inzake de rederij van zeeschepen – is op de rederij van een binnenschip van overeenkomstige toepassing (art. 8:771 B.W.). Zie ook de pagina Rederij zeeschip.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 31-01-2022]

  Rederij van het binnenschip (Afd. 1, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Rederij van het binnenschip (Afd. 1, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding rederij van het binnenschip

   Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat – zoals de titel van de Titel verraadt – de wettelijke regels rondom binnenschepen, en de zaken die zich aan boord daarvan bevinden. De Titel omvat 111 artikelen is weer onderverdeeld in 6 Afdelingen.

   In Afd. 1 is de rederij van het binnenschip wettelijk geregeld. Deze afdeling bevat twee bepalingen (art. 8:770 B.W. en art. 8:771 B.W.).

   Wanneer is sprake van een rederij van een binnenschip?

   Op grond van art. 8:770 lid 1 B.W. is er met betrekking tot een binnenschip sprake van een rederij, als het schip blijkens de openbare registers, bedoeld in Afd. 2, Titel 1 van Boek 3 B.W. aan twee of meer personen gezamenlijk toebehoort. Zie ook de pagina Inschrijving registergoederen.

   Wanneer de eigenaren van het schip onder een gemeenschappelijke naam optreden bestaat slechts een rederij, indien zulks uitdrukkelijk bij akte is overeengekomen en deze akte in die registers is ingeschreven.

   Een rederij van een binnenschip is geen rechtspersoon

   Een rederijk van een binnenschip is krachtens art. 8:770 lid 2 B.W. geen rechtspersoon.

   Overeenkomstige toepassing regeling zeeschepen op binnenschepen

   Afd. 1, Titel 3, Boek 8 B.W. – inzake de rederij van zeeschepen – is op de rederij van een binnenschip van overeenkomstige toepassing (art. 8:771 B.W.). Zie ook de pagina Rederij zeeschip.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 31-01-2022]

   Rederij van het binnenschip (Afd. 1, Titel 8, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!