Pagina inhoud

  Enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren (Afd. 4, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren

  In Afd. 4, Titel 10, Boek 8 B.W. zijn enige bijzondere overeenkomsten inzake het vervoer over binnenwateren geregeld. De afdeling omvat 9 bepalingen (art. 8:990 B.W. tot en met art. 8:998 B.W.).

  Rompbevrachting binnenschip

  Onder de overeenkomst (rompbevrachting), waarbij de ene partij (de rompvervrachter) zich verbindt een schip uitsluitend op binnenwateren ter beschikking te stellen van haar wederpartij (de rompbevrachter) zonder daarover nog enige zeggenschap te houden, ligt de exploitatie van het schip in handen van de rompbevrachter en geschiedt zij voor diens rekening (art. 8:990 lid 1 B.W.).

  In art. 8:893 B.W. sluit de wet de wettelijke bepalingen voor huur, bewaarneming en bruikleen uit ten aanzien van de terbeschikkingstelling van een schip uit, met uitzondering van rompbevrachting. De wet wijdt echter niet verder uit, welke gevolgen een eventuele samenloop van de wettelijke bepalingen van huur, bewaarneming of bruikleen met de regeling van rompbevrachting heeft. Beide regelingen zijn kennelijk naast elkaar toepasselijk.

  Overgang verplichtingen en rechten bij overdracht binnenschip

  In art. 8:990 lid 2 B.W. wordt art. 8:894 B.W. van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat artikel bepaalt, dat bij eigendomsovergang van een tevoren vervracht, al dan niet teboekstaand, schip naar een derde de nieuwe eigenaar in alle rechten en verplichtingen van de vervrachter opvolgt. De vorige eigenaar blijft echter naast de nieuwe eigenaar aan de overeenkomst gebonden (art. 8:894 lid 1 B.W.).

  Rechten en verplichtingen, welke vóór de eigendomsovergang opeisbaar zijn geworden, gaan op de derde niet over (art. 8:894 lid 2 B.W.).

  Zie over deze bepaling ook de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-03-2022]

  Enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren (Afd. 4, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren (Afd. 4, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren

   In Afd. 4, Titel 10, Boek 8 B.W. zijn enige bijzondere overeenkomsten inzake het vervoer over binnenwateren geregeld. De afdeling omvat 9 bepalingen (art. 8:990 B.W. tot en met art. 8:998 B.W.).

   Rompbevrachting binnenschip

   Onder de overeenkomst (rompbevrachting), waarbij de ene partij (de rompvervrachter) zich verbindt een schip uitsluitend op binnenwateren ter beschikking te stellen van haar wederpartij (de rompbevrachter) zonder daarover nog enige zeggenschap te houden, ligt de exploitatie van het schip in handen van de rompbevrachter en geschiedt zij voor diens rekening (art. 8:990 lid 1 B.W.).

   In art. 8:893 B.W. sluit de wet de wettelijke bepalingen voor huur, bewaarneming en bruikleen uit ten aanzien van de terbeschikkingstelling van een schip uit, met uitzondering van rompbevrachting. De wet wijdt echter niet verder uit, welke gevolgen een eventuele samenloop van de wettelijke bepalingen van huur, bewaarneming of bruikleen met de regeling van rompbevrachting heeft. Beide regelingen zijn kennelijk naast elkaar toepasselijk.

   Overgang verplichtingen en rechten bij overdracht binnenschip

   In art. 8:990 lid 2 B.W. wordt art. 8:894 B.W. van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat artikel bepaalt, dat bij eigendomsovergang van een tevoren vervracht, al dan niet teboekstaand, schip naar een derde de nieuwe eigenaar in alle rechten en verplichtingen van de vervrachter opvolgt. De vorige eigenaar blijft echter naast de nieuwe eigenaar aan de overeenkomst gebonden (art. 8:894 lid 1 B.W.).

   Rechten en verplichtingen, welke vóór de eigendomsovergang opeisbaar zijn geworden, gaan op de derde niet over (art. 8:894 lid 2 B.W.).

   Zie over deze bepaling ook de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-03-2022]

   Enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren (Afd. 4, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!