Pagina inhoud

  Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

  Inleiding overeenkomst personenvervoer over de weg

  Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de overeenkomst van personenvervoer over de weg. Deze afdeling omvat 28 bepalingen (art. 8:1139 B.W. tot en met art. 8:1166 B.W.).

  Toepassingsbereik: niet wanneer de Verordening Autobus- en touringcarpassagiers toepasselijk is

  Deze afdeling is slechts van toepassing voor zover Verordening (EU) Nr. 181/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (Pb EU L 55) niet van toepassing is (art. 8:1139 B.W.).

  Definitie vervoersovereenkomst personen over de weg

  De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze titel is de overeenkomst van personenvervoer, al dan niet tijd- of reisbevrachting zijnde, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een voertuig een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun bagage uitsluitend over de weg en anders dan over spoorwegen te vervoeren (art. 8:1141 lid 1 B.W.).

  Hiervan is uitgezonderd het openbaar vervoer van personen over de weg als bedoeld in art. 8:100 B.W..

  De overige bepalingen worden nader uitgewerkt.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 17-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

  Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

   Inleiding overeenkomst personenvervoer over de weg

   Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt de overeenkomst van personenvervoer over de weg. Deze afdeling omvat 28 bepalingen (art. 8:1139 B.W. tot en met art. 8:1166 B.W.).

   Toepassingsbereik: niet wanneer de Verordening Autobus- en touringcarpassagiers toepasselijk is

   Deze afdeling is slechts van toepassing voor zover Verordening (EU) Nr. 181/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (Pb EU L 55) niet van toepassing is (art. 8:1139 B.W.).

   Definitie vervoersovereenkomst personen over de weg

   De overeenkomst van personenvervoer in de zin van deze titel is de overeenkomst van personenvervoer, al dan niet tijd- of reisbevrachting zijnde, waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt aan boord van een voertuig een of meer personen (reizigers) en al dan niet hun bagage uitsluitend over de weg en anders dan over spoorwegen te vervoeren (art. 8:1141 lid 1 B.W.).

   Hiervan is uitgezonderd het openbaar vervoer van personen over de weg als bedoeld in art. 8:100 B.W..

   De overige bepalingen worden nader uitgewerkt.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 17-03-2022; laatste bewerking 22-02-2023]

   Overeenkomst personenvervoer over de weg (Afd. 3, Titel 13, Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!