Pagina inhoud

  Slotbepalingen zeeschip (Afd. 5, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

  Inleiding slotbepalingen zeeschip

  De bepalingen over het zeeschip worden afgesloten met twee slotbepalingen in Afd. 5, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. (art. 8:230 B.W. en art. 8:231 B.W.).

  Uitzondering zeeschepen van het Rijk en andere openbare diensten

  In art. 8:230 lid 1 B.W. wordt een regeling gegeven waarmee zeeschepen, die eigendom zijn van het Rijk of van een andere openbaar lichaam (zoals de Provincie) niet behoren tot de commerciële zeevloot die moet worden ingeschreven in het register van zeeschepen.

  Het moet daarbij gaan om schepen, die bedoeld zijn voor de uitoefening van:

  i. de openbare macht of
  ii niet-commerciële overheidsdiensten.

  Op deze zeeschepen zijn de afdelingen 2, 3, en 4 van Titel 3 (Zeeschepen en zaken aan boord daarvan) niet van toepassing. Die afdelingen geven wettelijke regels over rechten op zeeschepen, over voorrechten op zeeschepen en voorrechten op zaken aan boord van zeeschepen. Die regels gelden dus niet voor bvb. een oorlogsbodem van de Nederlandse marine en de schepen van de kustwacht.

  Zeeschepen van openbare diensten en Loodswezen

  Het Loodswezen valt sinds 1988 niet meer onder de Rijksoverheid, maar is een geprivatiseerde organisatie. Lees: de historie van het Loodswezen.

  Het juridisch eigendom van de loodsvaartuigen behoort toe aan Loodswezen Materieel B.V. en zijn derhalve niet in het bezit van het Rijk of de overheid.

  Rijksrederij

  De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt schepen voor de Douane, de Kustwacht, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat. De Rijksrederij zet de vloot in voor de taken inspectie en handhaving, vaarwegmarkering incidentmanagement en verkeersbegeleiding, waterkwaliteit en —kwantiteit, hydrografisch onderzoek, visserijonderzoek en — beheer. In 2020 bevat de vloot van de Rijksrederij 90 zee/kust/binnenvaart vaartuigen en 22 zelfstandig varende RHIB’s.

  De schepen van het Loodswezen behoren niet toe aan de Rijksrederij en zijn ingeschreven in het scheepsregister.

  Het Nederlands Loodswezen is de verzamelnaam van verschillende entiteiten en valt onder de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet. De Nederlandse Loodsencorporatie is een openbaar lichaam van beroep op grond van artikel 134 van de Grondwet. Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materiaal B.V. zijn private ondernemingen.

  Inschrijving (oftewel uitschrijving) zeeschip van de overheid

  De (overheids)beschikking waarmee het zeeschip die bestemming heeft gekregen kan worden ingeschreven in het register als bedoeld in bedoeld in Afd. 2, Titel 1, Boek 3 B.W. (aldus art. 8:230 lid 2 B.W.). Zie ook de pagina Inschrijving registergoederen. Echter is art. 3:24 lid 1 B.W. niet van toepassing. Dit artikel bepaalt “Indien op het tijdstip waarop een rechtshandeling tot verkrijging van een recht op een registergoed onder bijzondere titel in de registers wordt ingeschreven, een eveneens voor inschrijving in de registers vatbaar feit niet met betrekking tot dat registergoed ingeschreven was, kan dit feit aan de verkrijger niet worden tegengeworpen, tenzij hij het kende.”

  Wanneer zo’n beschikking wordt ingeschreven, mag de beheerder van het register de inschrijving in het zeeschepenregister doorhalen (art. 8:230 lid 3 B.W.).

  Nadere regelingen bij AMvB

  Art. 8:231 B.W. biedt de wetgever de mogelijkheid om – naast verdere uitwerking in de Kadasterwet waarin ook het scheepsregister is opgenomen – om nadere regels met betrekking tot zeeschepen en de zaken aan boord daarvan in algemene maatregelen van bestuur (AMvB) uit te werken. Dat zijn ministeriele regelingen, waarbij de medewerking van het parlement niet nodig is (in tegenstelling tot de zgn. formele wetgeving).

  Dank aan dhr. W. Bentinck

  Met vriendelijke dank aan de heer Willem Bentinck, Directeur van het Loodswezen, die nadere uitleg heeft gegeven over de schepen van het Loodswezen en van de Rijksrederij.

  Auteur & Last edit

  [KvdV, 23-05-2021]

  Slotbepalingen zeeschip (Afd. 5, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Slotbepalingen zeeschip (Afd. 5, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

   Inleiding slotbepalingen zeeschip

   De bepalingen over het zeeschip worden afgesloten met twee slotbepalingen in Afd. 5, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W. (art. 8:230 B.W. en art. 8:231 B.W.).

   Uitzondering zeeschepen van het Rijk en andere openbare diensten

   In art. 8:230 lid 1 B.W. wordt een regeling gegeven waarmee zeeschepen, die eigendom zijn van het Rijk of van een andere openbaar lichaam (zoals de Provincie) niet behoren tot de commerciële zeevloot die moet worden ingeschreven in het register van zeeschepen.

   Het moet daarbij gaan om schepen, die bedoeld zijn voor de uitoefening van:

   i. de openbare macht of
   ii niet-commerciële overheidsdiensten.

   Op deze zeeschepen zijn de afdelingen 2, 3, en 4 van Titel 3 (Zeeschepen en zaken aan boord daarvan) niet van toepassing. Die afdelingen geven wettelijke regels over rechten op zeeschepen, over voorrechten op zeeschepen en voorrechten op zaken aan boord van zeeschepen. Die regels gelden dus niet voor bvb. een oorlogsbodem van de Nederlandse marine en de schepen van de kustwacht.

   Zeeschepen van openbare diensten en Loodswezen

   Het Loodswezen valt sinds 1988 niet meer onder de Rijksoverheid, maar is een geprivatiseerde organisatie. Lees: de historie van het Loodswezen.

   Het juridisch eigendom van de loodsvaartuigen behoort toe aan Loodswezen Materieel B.V. en zijn derhalve niet in het bezit van het Rijk of de overheid.

   Rijksrederij

   De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt schepen voor de Douane, de Kustwacht, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijkswaterstaat. De Rijksrederij zet de vloot in voor de taken inspectie en handhaving, vaarwegmarkering incidentmanagement en verkeersbegeleiding, waterkwaliteit en —kwantiteit, hydrografisch onderzoek, visserijonderzoek en — beheer. In 2020 bevat de vloot van de Rijksrederij 90 zee/kust/binnenvaart vaartuigen en 22 zelfstandig varende RHIB’s.

   De schepen van het Loodswezen behoren niet toe aan de Rijksrederij en zijn ingeschreven in het scheepsregister.

   Het Nederlands Loodswezen is de verzamelnaam van verschillende entiteiten en valt onder de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet. De Nederlandse Loodsencorporatie is een openbaar lichaam van beroep op grond van artikel 134 van de Grondwet. Nederlands Loodswezen B.V. en Loodswezen Materiaal B.V. zijn private ondernemingen.

   Inschrijving (oftewel uitschrijving) zeeschip van de overheid

   De (overheids)beschikking waarmee het zeeschip die bestemming heeft gekregen kan worden ingeschreven in het register als bedoeld in bedoeld in Afd. 2, Titel 1, Boek 3 B.W. (aldus art. 8:230 lid 2 B.W.). Zie ook de pagina Inschrijving registergoederen. Echter is art. 3:24 lid 1 B.W. niet van toepassing. Dit artikel bepaalt “Indien op het tijdstip waarop een rechtshandeling tot verkrijging van een recht op een registergoed onder bijzondere titel in de registers wordt ingeschreven, een eveneens voor inschrijving in de registers vatbaar feit niet met betrekking tot dat registergoed ingeschreven was, kan dit feit aan de verkrijger niet worden tegengeworpen, tenzij hij het kende.”

   Wanneer zo’n beschikking wordt ingeschreven, mag de beheerder van het register de inschrijving in het zeeschepenregister doorhalen (art. 8:230 lid 3 B.W.).

   Nadere regelingen bij AMvB

   Art. 8:231 B.W. biedt de wetgever de mogelijkheid om – naast verdere uitwerking in de Kadasterwet waarin ook het scheepsregister is opgenomen – om nadere regels met betrekking tot zeeschepen en de zaken aan boord daarvan in algemene maatregelen van bestuur (AMvB) uit te werken. Dat zijn ministeriele regelingen, waarbij de medewerking van het parlement niet nodig is (in tegenstelling tot de zgn. formele wetgeving).

   Dank aan dhr. W. Bentinck

   Met vriendelijke dank aan de heer Willem Bentinck, Directeur van het Loodswezen, die nadere uitleg heeft gegeven over de schepen van het Loodswezen en van de Rijksrederij.

   Auteur & Last edit

   [KvdV, 23-05-2021]

   Slotbepalingen zeeschip (Afd. 5, Titel 3, Hoofdstuk II, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!