Pagina inhoud

  Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

  Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen

  Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.).

  NB: In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie van Rv.

  Definitie vliegtuig als beslagobject

  In art. 584a lid 1 Rv. wordt voor de definitie van ‘vliegtuig’ als beslagobject verwezen naar art. 8:1300 B.W.. Zie ook de pagina Luchtrecht.

  Verdrag van Chicago

  Art. 584a lid 2 Rv. verwijst verder naar het Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165).

  Waar wordt gesproken van nationaliteitsregister betreft dit een register als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Chicago.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 15-02-2020]

  Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

   Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen

   Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.).

   NB: In beginsel wordt in het onderdeel executierecht verwezen naar de niet-digitale versie van Rv.

   Definitie vliegtuig als beslagobject

   In art. 584a lid 1 Rv. wordt voor de definitie van ‘vliegtuig’ als beslagobject verwezen naar art. 8:1300 B.W.. Zie ook de pagina Luchtrecht.

   Verdrag van Chicago

   Art. 584a lid 2 Rv. verwijst verder naar het Verdrag van Chicago: het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Stb. 1947, H 165).

   Waar wordt gesproken van nationaliteitsregister betreft dit een register als bedoeld in artikel 17 van het Verdrag van Chicago.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 15-02-2020]

   Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!