LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Luchtrecht (Hoofdstuk V, Boek 8 B.W.)

Inleiding luchtrecht

Hoofdstuk I, Boek 8 B.W. regelt het lucht(vervoers)recht. Dit Hoofdstuk omvat 2 Titels en een Slotbepaling:

Het luchtvaartuig (Titel 15) (art. 8:1300 B.W. tot en met art. 8:1314 B.W.)

Exploitatie (Titel 16) (art. 8:1315 B.W. tot en met art. 8:1320 B.W.)

Slotbepaling luchtrecht

De slotbepaling van art. 8:1321 B.W. bepaalt, dat nadere regeling van het luchtrecht mogelijk is bij AmvB, naast de mogelijkheid van uitvoeringsregelingen krachtens de Kadasterwet.

Inbedding in het burgerlijk recht

Het Burgerlijk recht is een samenhangend geheel. In de op Lawyrup behandelde onderdelen van het vermogensrecht en het procesrecht wordt vaak verwezen naar andere Boeken van het B.W..

In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht. Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

Daarnaast zijn er specifieke bepalingen over de executie van luchtvaartuigen. Zie de pagina Executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen.

Auteur & Last edit

[MdV, 21-01-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.