Pagina inhoud

  Ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 2, Titel 2, Boek III Rv.)

  Inleiding ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap

  In Afd. 2, Titel III Boek 3 Rv. wordt de ontzegeling van de verzegelde goederen van een boedel geregeld. Dit kan betrekking hebben op de goederen van een nalatenschap en of een gemeenschap. Zoals een vrije gemeenschap of een (ontbonden) huwelijksgoederengemeenschap. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap).

  De Afdeling omvat 5 bepalingen (art. 666 Rv. tot en met art. 670 Rv.).

  Wie kunnen ontzegeling vragen?

  De personen vermeld in art. 660 lid 1 onder 1e en onder 3e Rv. kunnen aan de kantonrechter die verlof tot de verzegeling gaf, verlof tot ontzegeling verzoeken. Opmerkelijk genoeg staat deze mogelijkheid niet open voor alle belanghebbenden die het verzoek tot verzegeling kunnen doen (art. 666 lid 1 Rv.). Bij het verzoekschrift wordt een verklaring van de notaris overgelegd waaruit blijkt of en, zo ja, welke mededelingen zijn gedaan (art. 667 lid 2 Rv.).

  Tegen het verlof zelf is geen hogere voorziening toegelaten.

  Toewijzing verzoek tot ontzegeling

  Ontzegeling heeft in elk geval plaats voor zover van de nalatenschap of gemeenschap van goederen een partijen bindende boedelbeschrijving wordt opgesteld of alle partijen hun toestemming tot de ontzegeling geven en het vrije beheer over hun goederen hebben (art. 666 lid 2 Rv.).

  Hoorzitting ontzegeling

  De hiervoor in art. 666 lid 1 Rv. genoemde personen en degene die de verzegeling heeft uitgelokt worden opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord, indien zij het verlangen daartoe tijdig aan de notaris die de verzegeling heeft verricht, hebben medegedeeld met opgave van de redenen van dit verlangen en van hun woonplaats (art. 667 lid 1 Rv.).

  Ontzegeling door notaris

  De ontzegeling geschiedt door de in het verlof tot ontzegeling aangewezen notaris (art. 668 Rv.).

  Aankondiging ontzegeling door de notaris

  De hiervoor in art. 666 lid 1 Rv. bedoelde personen en degene die de verzegeling heeft uitgelokt worden door de notaris ten minste vierentwintig uur tevoren van het tijdstip van ontzegeling op de hoogte gesteld. Hetzelfde geldt voor de schuldeiser van de nalatenschap of gemeenschap die zijn verlangen daartoe tijdig aan de notaris heeft medegedeeld met opgave van zijn vordering en van zijn woonplaats (art. 669 Rv.).

  Proces-verbaal ontzegeling

  Van de ontzegeling moet uiteraard ook weer een proces-verbaal worden opgemaakt. Dit moet bevatten (art. 670 Rv.):

  i. dag en uur waarop de ontzegeling gedaan wordt;

  ii. naam, voornaam en woonplaats of gekozen woonplaats van hem die de ontzegeling verzocht heeft;

  iii. vermelding van het verlof tot ontzegeling;

  iv. vermelding van de mededelingen van de voorgenomen ontzegeling aan belanghebbenden;

  v. de verschijning van partijen en hun opmerkingen;

  vi. de herkenning van de zegels en de bevinding daarvan als gaaf en ongeschonden, of indien zij dit niet mochten zijn, de vermelding van de toestand waarin zij worden bevonden.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 27-08-2021; laatste bewerking 27-07-2023]

  Ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 2, Titel 2, Boek III Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 2, Titel 2, Boek III Rv.)

   Inleiding ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap

   In Afd. 2, Titel III Boek 3 Rv. wordt de ontzegeling van de verzegelde goederen van een boedel geregeld. Dit kan betrekking hebben op de goederen van een nalatenschap en of een gemeenschap. Zoals een vrije gemeenschap of een (ontbonden) huwelijksgoederengemeenschap. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap).

   De Afdeling omvat 5 bepalingen (art. 666 Rv. tot en met art. 670 Rv.).

   Wie kunnen ontzegeling vragen?

   De personen vermeld in art. 660 lid 1 onder 1e en onder 3e Rv. kunnen aan de kantonrechter die verlof tot de verzegeling gaf, verlof tot ontzegeling verzoeken. Opmerkelijk genoeg staat deze mogelijkheid niet open voor alle belanghebbenden die het verzoek tot verzegeling kunnen doen (art. 666 lid 1 Rv.). Bij het verzoekschrift wordt een verklaring van de notaris overgelegd waaruit blijkt of en, zo ja, welke mededelingen zijn gedaan (art. 667 lid 2 Rv.).

   Tegen het verlof zelf is geen hogere voorziening toegelaten.

   Toewijzing verzoek tot ontzegeling

   Ontzegeling heeft in elk geval plaats voor zover van de nalatenschap of gemeenschap van goederen een partijen bindende boedelbeschrijving wordt opgesteld of alle partijen hun toestemming tot de ontzegeling geven en het vrije beheer over hun goederen hebben (art. 666 lid 2 Rv.).

   Hoorzitting ontzegeling

   De hiervoor in art. 666 lid 1 Rv. genoemde personen en degene die de verzegeling heeft uitgelokt worden opgeroepen om op het verzoek te worden gehoord, indien zij het verlangen daartoe tijdig aan de notaris die de verzegeling heeft verricht, hebben medegedeeld met opgave van de redenen van dit verlangen en van hun woonplaats (art. 667 lid 1 Rv.).

   Ontzegeling door notaris

   De ontzegeling geschiedt door de in het verlof tot ontzegeling aangewezen notaris (art. 668 Rv.).

   Aankondiging ontzegeling door de notaris

   De hiervoor in art. 666 lid 1 Rv. bedoelde personen en degene die de verzegeling heeft uitgelokt worden door de notaris ten minste vierentwintig uur tevoren van het tijdstip van ontzegeling op de hoogte gesteld. Hetzelfde geldt voor de schuldeiser van de nalatenschap of gemeenschap die zijn verlangen daartoe tijdig aan de notaris heeft medegedeeld met opgave van zijn vordering en van zijn woonplaats (art. 669 Rv.).

   Proces-verbaal ontzegeling

   Van de ontzegeling moet uiteraard ook weer een proces-verbaal worden opgemaakt. Dit moet bevatten (art. 670 Rv.):

   i. dag en uur waarop de ontzegeling gedaan wordt;

   ii. naam, voornaam en woonplaats of gekozen woonplaats van hem die de ontzegeling verzocht heeft;

   iii. vermelding van het verlof tot ontzegeling;

   iv. vermelding van de mededelingen van de voorgenomen ontzegeling aan belanghebbenden;

   v. de verschijning van partijen en hun opmerkingen;

   vi. de herkenning van de zegels en de bevinding daarvan als gaaf en ongeschonden, of indien zij dit niet mochten zijn, de vermelding van de toestand waarin zij worden bevonden.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 27-08-2021; laatste bewerking 27-07-2023]

   Ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 2, Titel 2, Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!