LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)Gemeenschap (Titel 7, Boek 3 B.W.)

Gemeenschap (Titel 7, Boek 3 B.W.)

Inleiding gemeenschap

De goederenrechtelijke gemeenschap is geregeld in Titel 7 van Boek 3 B.W.. De wettelijke regeling gaat over alle vormen van gezamenlijk eigendom van één of meerdere goederen.

Gebonden en vrije gemeenschap

Daarbij kan worden onderscheiden in de vrije goederengemeenschap en de gebonden goederengemeenschap. Er is sprake van een gebonden goederengemeenschap als de gezamenlijke eigendom van de goederen behorend tot de gemeenschap te maken heeft met een andere rechtsrelatie, zoals een huwelijk, of een maatschapsverband of VOF. In die situatie wordt de gemeenschap in beginsel pas verdeeld, als de andere rechtsrelatie wordt ontbonden.

Bij een vrije goederengemeenschap kan iedere deelgenoot in de gemeenschap op ieder moment verdeling van de gemeenschap vorderen. Uiteraard kunnen echtelieden wel besluiten een gemeenschap van goederen toch te ontbinden, ook zonder dat er sprake is van een scheiding. Dan vindt een vrijwillige verdeling plaats, maar zullen ook de huwelijksvoorwaarden worden aangepast. Als er geen huwelijksgoederengemeenschap is (het echtpaar is buiten gemeenschap van goederen getrouwd), dan kan er nog steeds sprake zijn van goederengemeenschap, maar dan is dat een vrije gemeenschap en is de huwelijksrelatie daarbij niet bepalend. Die gemeenschap verschilt niet van een andere deelgenootschap tussen willekeurige andere partijen ten aanzien van een bepaald goed of meerdere goederen.

Auteur & Last edit

[MdV, 20-06-2017; bijgewerkt 1-06-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.