LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures inzake nalatenschap en gemeenschap (Titel 2, Boek 3 Rv.)Geschillen verzegeling en boedelbeschrijving nalatenschap en gemeenschap (Afd. 4, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Geschillen verzegeling, ontzegeling of boedelbeschrijving nalatenschap of gemeenschap (Afd. 4, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding geschillen verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving

In Afd. 4, Titel 2, Boek 3 Rv. staat één bepaling, waarin de competentie bij geschillen over verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving van een nalatenschap of gemeenschap wordt geregeld. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap).

De Afdeling kent slechts 1 bepaling (art. 676 Rv.).

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 27-08-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.