LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer (Titel 1, Boek 3 Rv.)Procedures inzake de beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren (Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Procedures inzake de beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren (Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures beperking aansprakelijkheid scheepseigenaren

Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv. geeft specifieke bepalingen voor procedures met betrekking tot (de beperking van de) aansprakelijkheid van scheepseigenaren. Afd. 2 bevat 41 artikelen (art. 642a Rv. tot en met art. 657 Rv.).

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 29-08-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.