Pagina inhoud

  Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

  Inleiding vergadering schuldeisers in faillissement

  Als onderdeel van de faillissementsprocedure kunnen er vergaderingen worden gehouden van de schuldeisers. De gang van zaken op deze vergaderingen is geregeld in Par. 4, Afd. 3, Titel I Fw. die 4 bepalingen  omvat (art. 80 Fw.tot en met art. 84 Fw.).

  Het gaat hier feitelijk om zittingen van de rechtbank, waarbij de schuldeisers worden opgeroepen en waar zij spreekrecht en stemrecht hebben op basis van hun vordering. De twee meest voorkomende vergaderingen van schuldeisers zijn (i) de verificatievergadering en (ii) de vergadering waarbij wordt gestemd over een door de schuldenaar aangeboden akkoord. Het gaat hierbij steeds om de concurrente schuldeisers, die een vordering hebben van voor de datum van faillietverklaring.

  De boedelschuldeisers (die een vordering hebben die is ontstaan na faillissementsdatum en door de wet als boedelschuld wordt erkend), de separatisten (die hun vordering kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement was) en de preferente schuldeisers, wiens vordering een hogere rang heeft, spelen geen rol op deze zittingen. Hooguit indirect, als bij voorbeeld moet worden bezien of een akkoord haalbaar is gelet op hun standpunt en belangen.

  In de praktijk komt dikwijls niemand of bijna niemand op deze vergaderingen. Schuldeisers blijken in de praktijk weinig interesse meer te hebben in het faillissement, omdat de praktijk leert dat zij toch niets krijgen, en als zij wat krijgen dit een fractie van hun vordering is. De ‘recovery rate’ (de kans / het percentage van uitkering) is gemiddeld 3,5% en bij akkoorden worden vaak lage percentages aangeboden (5 of 10%). Bovendien kunnen zij een volmacht afgeven, waardoor ze niet zelf hoeven te verschijnen en de gevolmachtigde namens alle schuldeisers een stem uitbrengt. Dit zien we met name bij een akkoordvoorstel. Zie ook de pagina Akkoord in faillissement.

  Verificatievergadering

  Op de verificatievergadering komen doorgaans alleen die schuldeisers, wiens vordering door de curator wordt betwist. De curator maakt eerst een ‘voorlopige lijst’, waar iedere ingediende vordering zonder meer op geplaatst wordt. Zo lang er niets te verdelen is, steekt de curator er geen tijd in om die te controleren (verifiëren). Wanneer het moment komt dat er wel iets is uit te delen aan de schuldeisers, wordt de verificatievergadering gehouden. De curator moet daaraan voorafgaand alle ingediende vorderingen controleren en indien nodig contact zoeken met de schuldeisers als er vragen zijn over hun vordering. Hij zal dit vaak in overleg met de gefailleerde doen.

  Op de zitting zelf is de hele crediteurenlijst dus al door de curator gecontroleerd en kan de formele verificatie plaatsvinden. Alle goedgekeurde vorderingen zijn dan slechts een hamerstuk. Zie ook de pagina Verificatie in faillissement.

  Vereisten vergadering van schuldeisers

  Het bestuur over de failliete boedel kan ook worden beïnvloed door de vergadering van schuldeisers. Tijdens een vergadering van de schuldeisers is de rechter-commissaris voorzitter. Tevens geldt de verplichting dat de curator aanwezig is, of iemand die met instemming van de rechter-commissaris de curator vervangt (art. 80 lid 1 en 2 Fw.).

  Stemrecht

  Tijdens de vergadering van schuldeisers kunnen besluiten worden genomen indien de meerderheid van de aanwezige schuldeisers instemmen. Voor elke € 45,- brengt iedere schuldeiser één stem uit. Voor vorderingen met een waarde van onder € 45,- wordt één stem uitgebracht (art. 81 lid 1 Fw.). Indien een vordering wordt gesplitst kan hiermee geen stemrecht worden geworven (art. 81 lid 2 Fw.). Overigens geldt dat alleen schuldeisers die zijn erkend of voorlopig zijn toegelaten een stemrecht hebben (art. 82 Fw.).

  Wijze vertegenwoordiging en oproeping

  Schuldeisers kunnen bij de vergadering in persoon aanwezig zijn, dan wel worden vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde of een advocaat (art. 83 lid 2 Fw.). Op het moment dat een schuldeiser zich heeft laten vertegenwoordigen, zal bij latere oproepingen voor vergaderingen de berichtgeving worden verzonden aan de gevolmachtigde, tenzij de schuldeiser de curator schriftelijk heeft verzocht dit niet te doen (art. 83 lid 2 Fw.). 

  Houden van vergaderingen

  De vergaderingen, tenzij de wet anders heeft voorgeschreven, kunnen zo vaak worden gehouden als dat de rechter-commissaris dat noodzakelijk acht. Ook kunnen schuldeisers zelf een verzoek voor het houden van een vergadering voorleggen aan de rechter-commissaris. Dit verzoek kan worden gedaan indien tenminste vijf schuldeisers dit verlangen en zij één vijfde deel van de erkende schuldvorderingen vertegenwoordigen. Tevens moeten zij het verzoek met redenen omkleden (art. 84 lid 1 Fw.). De rechter-commissaris zal vervolgens bepalen op welke dag en tijdstip de vergadering zal plaatsvinden. De schuldeisers worden tenminste tien dagen van te voren schriftelijk door de curator opgeroepen, waarbij in de oproeping het onderwerp van vergadering worden weergegeven (art. 84 lid 2 Fw.).

  Auteur & Last edit

  [AB, 14-11-2018; laatste bewerking MdV 15-11-2021]

  Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

   Inleiding vergadering schuldeisers in faillissement

   Als onderdeel van de faillissementsprocedure kunnen er vergaderingen worden gehouden van de schuldeisers. De gang van zaken op deze vergaderingen is geregeld in Par. 4, Afd. 3, Titel I Fw. die 4 bepalingen  omvat (art. 80 Fw.tot en met art. 84 Fw.).

   Het gaat hier feitelijk om zittingen van de rechtbank, waarbij de schuldeisers worden opgeroepen en waar zij spreekrecht en stemrecht hebben op basis van hun vordering. De twee meest voorkomende vergaderingen van schuldeisers zijn (i) de verificatievergadering en (ii) de vergadering waarbij wordt gestemd over een door de schuldenaar aangeboden akkoord. Het gaat hierbij steeds om de concurrente schuldeisers, die een vordering hebben van voor de datum van faillietverklaring.

   De boedelschuldeisers (die een vordering hebben die is ontstaan na faillissementsdatum en door de wet als boedelschuld wordt erkend), de separatisten (die hun vordering kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement was) en de preferente schuldeisers, wiens vordering een hogere rang heeft, spelen geen rol op deze zittingen. Hooguit indirect, als bij voorbeeld moet worden bezien of een akkoord haalbaar is gelet op hun standpunt en belangen.

   In de praktijk komt dikwijls niemand of bijna niemand op deze vergaderingen. Schuldeisers blijken in de praktijk weinig interesse meer te hebben in het faillissement, omdat de praktijk leert dat zij toch niets krijgen, en als zij wat krijgen dit een fractie van hun vordering is. De ‘recovery rate’ (de kans / het percentage van uitkering) is gemiddeld 3,5% en bij akkoorden worden vaak lage percentages aangeboden (5 of 10%). Bovendien kunnen zij een volmacht afgeven, waardoor ze niet zelf hoeven te verschijnen en de gevolmachtigde namens alle schuldeisers een stem uitbrengt. Dit zien we met name bij een akkoordvoorstel. Zie ook de pagina Akkoord in faillissement.

   Verificatievergadering

   Op de verificatievergadering komen doorgaans alleen die schuldeisers, wiens vordering door de curator wordt betwist. De curator maakt eerst een ‘voorlopige lijst’, waar iedere ingediende vordering zonder meer op geplaatst wordt. Zo lang er niets te verdelen is, steekt de curator er geen tijd in om die te controleren (verifiëren). Wanneer het moment komt dat er wel iets is uit te delen aan de schuldeisers, wordt de verificatievergadering gehouden. De curator moet daaraan voorafgaand alle ingediende vorderingen controleren en indien nodig contact zoeken met de schuldeisers als er vragen zijn over hun vordering. Hij zal dit vaak in overleg met de gefailleerde doen.

   Op de zitting zelf is de hele crediteurenlijst dus al door de curator gecontroleerd en kan de formele verificatie plaatsvinden. Alle goedgekeurde vorderingen zijn dan slechts een hamerstuk. Zie ook de pagina Verificatie in faillissement.

   Vereisten vergadering van schuldeisers

   Het bestuur over de failliete boedel kan ook worden beïnvloed door de vergadering van schuldeisers. Tijdens een vergadering van de schuldeisers is de rechter-commissaris voorzitter. Tevens geldt de verplichting dat de curator aanwezig is, of iemand die met instemming van de rechter-commissaris de curator vervangt (art. 80 lid 1 en 2 Fw.).

   Stemrecht

   Tijdens de vergadering van schuldeisers kunnen besluiten worden genomen indien de meerderheid van de aanwezige schuldeisers instemmen. Voor elke € 45,- brengt iedere schuldeiser één stem uit. Voor vorderingen met een waarde van onder € 45,- wordt één stem uitgebracht (art. 81 lid 1 Fw.). Indien een vordering wordt gesplitst kan hiermee geen stemrecht worden geworven (art. 81 lid 2 Fw.). Overigens geldt dat alleen schuldeisers die zijn erkend of voorlopig zijn toegelaten een stemrecht hebben (art. 82 Fw.).

   Wijze vertegenwoordiging en oproeping

   Schuldeisers kunnen bij de vergadering in persoon aanwezig zijn, dan wel worden vertegenwoordigd door een schriftelijke gevolmachtigde of een advocaat (art. 83 lid 2 Fw.). Op het moment dat een schuldeiser zich heeft laten vertegenwoordigen, zal bij latere oproepingen voor vergaderingen de berichtgeving worden verzonden aan de gevolmachtigde, tenzij de schuldeiser de curator schriftelijk heeft verzocht dit niet te doen (art. 83 lid 2 Fw.). 

   Houden van vergaderingen

   De vergaderingen, tenzij de wet anders heeft voorgeschreven, kunnen zo vaak worden gehouden als dat de rechter-commissaris dat noodzakelijk acht. Ook kunnen schuldeisers zelf een verzoek voor het houden van een vergadering voorleggen aan de rechter-commissaris. Dit verzoek kan worden gedaan indien tenminste vijf schuldeisers dit verlangen en zij één vijfde deel van de erkende schuldvorderingen vertegenwoordigen. Tevens moeten zij het verzoek met redenen omkleden (art. 84 lid 1 Fw.). De rechter-commissaris zal vervolgens bepalen op welke dag en tijdstip de vergadering zal plaatsvinden. De schuldeisers worden tenminste tien dagen van te voren schriftelijk door de curator opgeroepen, waarbij in de oproeping het onderwerp van vergadering worden weergegeven (art. 84 lid 2 Fw.).

   Auteur & Last edit

   [AB, 14-11-2018; laatste bewerking MdV 15-11-2021]

   Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!